Beleidsplan 2020-2023 versie 2

Herzien beleidsplan 2020-2023, 25-1-2022, versie 1 zie hier…..

 CONTACTGEGEVENS

Stichting KuBra
Mevr. W.M.E. de Turck, directeur, algemeen coördinator

Postadres: Hinthamerbolwerk 17d – 5213TA ’s-Hertogenbosch
Mail: stichtingkubra@gmail.com
Telefoon: 06-38895119
Website: www.stichtingkubra.nl / www.brabantkunst.com
Facebook: www.facebook.com/stichting.kubra / https://www.facebook.com/BrabantKunst
LinkedIn: www.linkedin.com/in/kubra-kunstenaars-uit-brabant
Instagram: www.instagram.com/stichting_kubra_art
KvK: 52087417
RABO bank: NL63RABO0103388311


1. ORGANISATIE

HET BESTUUR
Voorzitter: Heer W.M. Habraken (Wim) Vlijmen
Secretaris/penningmeester: mevrouw B.M.M. van Oort (Diana) ‘s-Hertogenbosch
Algemeen lid/adviseur: R. Doesburg (Robert) Loon op Zand

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

DE DIRECTIE
Directeur/algemeen coördinator; mevrouw W.M.E. de Turck (Wilma) – ‘s-Hertogenbosch

COMITÉ VAN AANBEVELING
Dhr. Geert Snijders (Rosmalen) Oud-wethouder in ‘s-Hertogenbosch en oud-bestuursadviseur in Utrecht.

Dr. Cees Slegers (Helvoirt) publicist en spreker over de cultuurhistorie van Brabant en ‘s-Hertogenbosch en schrijver.

Drs. Friso H.F. Plantema (Esch) vrouwenarts NP, initiator Loes Foundation

Notaris Jan van de Meulengraaf (Best) – www.vandemeulengraaf.nl

Dhr. Bernhard J.W.M. Vekemans (Boxtel) directeur/eigenaar Museum Vekemans Boxtel – www.museumvekemans.nl

GOVERNANCE CODE CULTUUR
Stichting KuBra onderschrijft de Governance Code Cultuur. De code kan werd geraadpleegd op de website www.governancecodecultuur.nl.

Stichting KuBra kent de Governance Code Cultuur en past de principes en aanbevelingen toe. Er is gekozen voor een bestuursmodel. In de keuze zijn de omvang van de organisatie, de mate van complexiteit en het budget waarover de stichting beschikt in overweging genomen.

Het Bestuur is ingericht en gepositioneerd in overeenstemming met de Code. De bevoegdheden van het Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Stichting KuBra.

CULTURELE ANBI-STATUS
De stichting dient het algemeen belang, en is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 850294484).
Om deze status te verkrijgen en te behouden zijn er door de belastingdienst strenge criteria opgesteld waaraan een ANBI moet voldoen. Stichting KuBra voldoet aan deze voorwaarden.
Het vermogen wordt besteed in overeenstemming met de doelstelling van Stichting KuBra.


2. VISIE EN MISSIE

VISIE

Stichting KuBra is al 11 jaar een uniek samenwerkingsverband van meer dan 140 beeldend kunstenaars, allen wonend en werkend in Brabant, uit allerlei kunstdisciplines. Door het bundelen van hun expertises in de kunst en op zakelijk gebied onderscheiden zij zich van de reguliere praktijk in galeries/exposities/culturele organisaties; de gehele organisatie is namelijk in handen van deze Brabantse kunstenaars zelf.
Door hun flexibiliteit en inventiviteit worden nauwe samenwerkingsverbanden tussen Brabantse kunstenaars onderling, bezoekers en andere organisaties bewerkstelligd en wordt zo op een laagdrempelige manier hoogwaardige kunst gepresenteerd.

MISSIE

Onze missie is:

– Het presenteren, samenbrengen, begeleiden, stimuleren en ondersteunen van gemiddeld 140 Brabantse beeldende kunstenaars, middels het samen actief organiseren van exposities, evenementen, workshops, cursussen en andere projecten in en rondom het thuishonk van KuBra en andere kunstlocaties in Brabant, nationaal en internationaal.
– De hedendaagse Brabantse kunst onder de aandacht brengen van een breed publiek middels genoemde activiteiten en het actief betrekken van dit publiek.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie, gebaseerd op samenwerking in de breedste zin des woords.
140 Individuele kunstenaars worden samengebracht om in groepsverband en onder begeleiding, exposities, evenementen en projecten te realiseren.
Door intensieve samenwerking ontstaat uitwisseling van creatieve vaardigheden; inhoudelijk, technisch en artistiek. Daardoor wordt de inspiratie, motivatie, creativiteit en de ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk gestimuleerd.

Het publiek wordt nauw betrokken bij de exposities en is doorlopend in contact met de kunst en de kunstenaars. Bij evenementen, cursussen, workshops en andere projecten staat het deelnemen van het publiek centraal. Daartoe hebben deze een laagdrempelig karakter.
Uitnodigend ook omdat de bezoekers en de deelnemers op een speelse manier worden samengebracht.

KuBra wil de komende 5 jaar stelselmatig haar rol versterken als een erkende speler in het Brabantse culturele landschap, middels sociaal culturele kunstprojecten (samen met en voor het publiek) en vertegenwoordiger van de aangesloten kunstenaars met goed bezochte exposities en evenementen en goede verkopen.


3. BRABANTSE SAMENWERKINGSVERBANDEN

Vanuit stichting KuBra worden gemiddeld 25 keer per jaar exposities en evenementen gerealiseerd in galeries en op andere culturele expositieplaatsen in Brabant en daarbuiten, al dan niet in samenwerking met andere culturele organisaties.
KuBra draagt hiermee in belangrijke mate bij aan verbinding binnen Brabantse cultuur.

Samenwerking met organisaties als:
STOK, Huis 73, stichting Kings of Colors, Grafiekatelier Kurtface, Grafisch Atelier, ArtiBosch, stichting eFFect, Galerie Ietsmooisaandemuur.nl, Doeko L., AKV/St. Joost, wijkteam binnenstad Den Bosch, Galant, Koning Willem I college, Hartje Den Bosch, hotel-restaurant Sense, W2, Bartjesschool, Nova Zembla, VVV’s, leegstandsbeheerders Gapph/ AD-HOC/ABS, KEG Schijndel, Haaren in Beeld&Geluid, Loesfoundation, Stichting Grafein, Galerie d’Overvloed Oss, Galerie De Ruimte Geldrop, SHE-Art Gallery Nuenen, Ank van der Valk, HKU Utrecht, gemeente Haaren, ondernemersvereniging Schouwburgpromenade en de organisatie van Kunst&Klassiek Tilburg, Exto (landelijke kunstenaarswebsite), Volop Brabant, CM Rosmalen, Heijmans Rosmalen, ondernemers en wijkraad Rosmalen en Groote Wielen.

Externe expositielocaties Brabant:
Steenfabriek Gilze, ’t Oude Raadhuis-Beek en Donk, SHE-art Gallery-Nuenen, Galerie De Ruimte-Geldrop, Stadsgalerij-Breda, Oude Kerkje-Middelbeers, Kruithuis (STOK)-’s-Hertogenbosch, Kasteel Nemerlaer-Haaren, Kastel Ammersoyen-Ammerzoden) Leegstaande etalages door heel Brabant.

Externe locaties buiten Brabant:
Galerie H10A Apeldoorn, Maurus Moreelshuis-Mechelen, Kasteel Ravenhof-Stabroek, kasteel Le Page-Herentals, Oude Kerkje Velp en Kerkje van Persingen.

Evenementen in Brabant:
Artfairs(onder andere Art&Antiques Fair Rosmalen), Kings of Colors, Grafiekmanifestatie, Kunst&Klassiek Tilburg, kunstmarkten ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Vlijmen en Tilburg, ArtiBosch en Buitenevenement Esch.


4. DOELGROEPEN

BEZOEKERS/PUBLIEK/DEELNEMERS:
Kunstliefhebbers, bedrijven, serviceclubs, scholen, deelnemers workshops en een algemeen publiek van geïnteresseerden uit buurt, regio of toerisme.

KUNSTENAARS:
– Beeldend kunstenaars wonend en werkend in Brabant, autodidact of academisch geschoold, professioneel, maar niet per se voor hun levensonderhoud afhankelijk van het kunstenaarschap.
De kunstenaars worden na ballotage op kwalitatieve gronden, zoals vakmatigheid, zeggingskracht en eigenheid toegelaten.
– Jonge gastkunstenaars (van onder andere kunstacademies).
– Gastkunstenaars (nationaal/internationaal).

VRIJWILLIGERS:
Mensen die KuBra een warm hart toe dragen en zich aanmelden om hand- en spandiensten te verrichten in de breedste zin van het woord.


5. PR EN MARKETING

DOEL

– Omvang, frequentie, kwaliteit en betrokkenheid van het culturele publieksbereik vergroten.
– Actieve deelname van cultuurpubliek stimuleren.
– Meer erkenning/herkenning van kunstwerken van de aangesloten Brabantse kunstenaar.

Stichting KuBra heeft een groot netwerk in ’s-Hertogenbosch en Brabant. Ze verzorgt consequent algemene publiciteit voor iedere expositie, evenement of project.
Een team van aangesloten kunstenaars realiseert dit: coördinator, tekstschrijvers, grafisch medewerker en webmasters.
Op basis van onderzoek worden meer specifieke doelgroepen benaderd.

PUBLICITEITSMIDDELEN
Het sociale netwerk en het klantenbestand van 140 Brabantse kunstenaars
Posters/flyers/brochures
Nieuwsbrieven
Persberichten
Plaatsing op gratis websites
Belettering
Banieren/vlaggen
Regionale week- en dagbladen
Lokale TV
Websites: www.stichtingkubra.nl en www.brabantkunst.com (300.000 bezoekers in 20 maanden)
Facebook: www.facebook.com/stichting.kubra (3300 volgers)
www.facebook.com/BrabantKunst (2000 volgers)
LinkedIn: www.linkedin.com/in/kubra-kunstenaars-uit-brabant (4050 connecties)
Instagram: www.instagram.com/stichting_kubra_art


6. GELDMIDDELEN

– Jaarlijks bijdrage deelnemende kunstenaars.
– Bijdrage huur exposanten.
– Bijdrage verkoop kunstwerk.
– Projectsubsidies/fondsen, niet regulier.
– Donaties bedrijven.
– Bijdragen in natura van bedrijven, particulieren en kunstenaars.

BESTEDING VAN HET VERMOGEN
• De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
• De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij enig vermogen als een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten of onverwachte kosten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.


7. AMBITIES

7.1. Marketing en PR
Ambitie/streven:
• Netwerkontwikkeling.
• Doelgroepenbepaling.
• Het bereik van het cultuurpubliek versterken.
• Actieve deelname van cultuurpubliek vergroten.
• Meer betrokkenheid en samenwerking stimuleren van de aangesloten kunstenaars en vrijwilligers.

Werkwijze:
• De interactie en betrokkenheid vergroten van deelnemende kunstenaars of vrijwilligers middels gerichte trainingen, opleidingen en cursussen. (o.a. Marketing, social media en Publiciteit).
• Doelgroepsbepaling; op zoek naar het juiste publiek, benadering van dit publiek.

7.2. Verdiepen en verduurzamen van de bestaande en nieuwe samenwerking met sociaal-culturele organisaties
Ambitie/streven:
• Grotere manifestaties neerzetten door samenwerking met andere organisaties.
• Meer kunstenaars kunnen hun kunsten laten zien en door de gestimuleerde betrokkenheid ván deze kunstenaars onderling meer leren samenwerken.
• Een groter publiek actief laten deelnemen.
• Meer bezoekers naar ’s-Hertogenbosch en Brabant trekken.
• De PR kan wordt veel breder ingezet, iedere partner promoot.
• Kleinere projecten binnen stichting KuBra combineren door cross-overs met lokale makers, nieuwe kunstvormen of andere podia.
• Meer jongeren in combinatie met gevestigde kunstenaars.

Werkwijze:
De stichting gaat gesprekken inplannen om te kijken waar de mogelijkheden tot meer samenwerking liggen en vervolgens ernaar te handelen.
• Bestaande contacten verder verdiepen en verduurzamen.
• Benaderen van scholen, academies en andere jongerenorganisaties.
• Nieuwe collega-organisaties benaderen en een samenwerking tot stand brengen.
• Benaderen organisaties voor Podiumkunsten.

7.3. Het creëren van meer sociaal draagvlak
Ambitie/Streven:
• Behoud eigen permanent thuishonk (dit is in 2020 gerealiseerd in Rosmalen (gem. ’s-Hertogenbosch).
• Vanuit, in en rondom het thuishonk gerichte activiteiten met en voor het publiek organiseren.
• Betrekken van andere sociaal-culturele organisaties.
• Het creëren van meer sociaal culturele betrokkenheid.
• Het binden en verbinden van mensen via culturele manifestaties en projecten.
• Het publiek betrekken en bewust te laten worden van de kracht van kunst.
• Actieve deelname van cultuurpubliek vergroten.
• Laagdrempelige toegang tot kunst en kunstbeleving met behoud van kwaliteit.

Door de breedte van de beoogde samenwerkingen met andere organisaties, op verschillende vlakken, kruisbestuivingen, maar ook met het betrekken van het publiek, ‘vermenigvuldigt’ de verbondenheid zich.
Via steeds grotere cirkels verbinden we verschillende professionele, culturele en publieksgroepen.

Werkwijze: zie 7.1. en 7.2.

7.4. Het creëren van meer Financieel draagvlak
Actuele situatie zie punt 6 Geldmiddelen.
Voor begrotingen en balans zie dit actuele jaarverslagen.

Ambitie/Streven:
Door in te zetten op extra subsidies/fondsen/donaties/sponsoring/verkoopresultaten kunnen bovengenoemde aktiestappen, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, worden gezet en wordt het fundament van stichting KuBra verstevigd en stabiel. Daardoor wordt de bereikbaarheid en het bereik vergroot, de verbondenheid met Brabant intenser en de samenwerkingen tussen de aangesloten kunstenaars onderling, hun publiek en de externe organisaties meer structureel.

Om de doorontwikkeling echt een feit te laten worden is zijn er meer inkomsten nodig voor:
• Een betaalde directeur.
• Structurele vrijwilligersvergoedingen.
• PR, advertenties, social media.
• Goede expositiematerialen (van verlichting tot sokkel).
• Cursusleiders, docenten voor scholing vrijwilligers/kunstenaars.
• Het aanjagen van extra inkomsten uit activiteiten, o.a. workshops, cursussen, lezingen, bedrijfsuitjes.

Werkwijze:
• Donatie-/sponsorplan maken en uitvoeren.
• Structurele subsidie aanvragen bij gemeentes, provincie en Rijk.
• Onderzoek naar inkomsten uit exposities/evenementen en eigen bijdrage kunstenaars.
• Inhuren professionele krachten.


Opgesteld 25-1-2022
Wilma de Turck Directeur stichting KuBra