BESTUUR/DIRECTIE

Jan van Velthoven

Bestuur:

Voorzitter

Wilma de Turck

Directeur/ Algemeen coördinator

Wim Habraken

Bestuur:

Penningmeester

Peter Lammers

Bestuur:

Secretaris

Diana van Oort

Bestuur:

Algemeen lid

Robert Doesburg

Bestuur:

Algemeen lid/Adviseur

Jeanette van Dun

Bestuur:

Algemeen lid

 

 

 

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken
vergoed.

CULTURELE CODES

GOVERNANCE CODE CULTUUR
Stichting KuBra onderschrijft de Governance Code Cultuur. De code werd geraadpleegd op de website www.governancecodecultuur.nl.

Stichting KuBra kent de Governance Code Cultuur en past de principes en aanbevelingen toe. Er is gekozen voor een bestuursmodel. In de keuze zijn de omvang van de organisatie, de mate van complexiteit en het budget waarover de stichting beschikt in overweging genomen.

Het Bestuur is ingericht en gepositioneerd in overeenstemming met de Code. De bevoegdheden van het Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Stichting KuBra.

(GALLERY) FAIR PRACTICE CODE
Betreffende de verkoopexposities onderschrijft de stichting de Gallery Fair Practice Code.
Voor projecten, anders dan verkoop-exposities, is zij drukdoende om naar de Fair Practice Code stapsgewijs toe te werken om er meer aan te gaan voldoen.

CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Stichting KuBra onderscshrijft de code Diversiteit en Inclusie en zet zich volledig in om deze te bevorderen (personeel/publiek/programma/partners)

Uitgebreide toelichting Stichting KuBra –Bijlage_Toelichting culturele codes_2024