BESTUUR/DIRECTIE

Wilma de Turck

Directeur/ Algemeen coördinator

Wim Habraken

Bestuur:

Voorzitter

Diana van Oort

Bestuur:

Secretaris/penningmeester

Robert Doesburg

Bestuur:

Algemeen lid, adviseur

Governance Code Cultuur

Stichting KuBra onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De code kan worden geraadpleegd op de website www.governancecodecultuur.nl.

Stichting KuBra kent de Governance Code Cultuur en past de principes en aanbevelingen toe. Er is gekozen voor een bestuurs-model. In de keuze zijn de omvang van de organisatie, de complexiteit en het budget waarover de stichting beschikt in overweging genomen.

Het Bestuur is ingericht en gepositioneerd overeenkomstig de Code. De bevoegdheden van het Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Stichting KuBra.

 

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken
vergoed.