BESTUUR/DIRECTIE

Jan van Velthoven

Bestuur:

Voorzitter

Wilma de Turck

Directeur/ Algemeen coördinator

Wim Habraken

Bestuur:

Penningmeester

Paul de Ruijter

Bestuur:

Secretaris

Diana van Oort

Bestuur:

Algemeen lid

Robert Doesburg

Bestuur:

Algemeen lid/Adviseur

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken
vergoed.

GOVERNANCE CODE CULTUUR
Stichting KuBra onderschrijft de Governance Code Cultuur. De code kan werd geraadpleegd op de website www.governancecodecultuur.nl.

Stichting KuBra kent de Governance Code Cultuur en past de principes en aanbevelingen toe. Er is gekozen voor een bestuursmodel. In de keuze zijn de omvang van de organisatie, de mate van complexiteit en het budget waarover de stichting beschikt in overweging genomen.

Het Bestuur is ingericht en gepositioneerd in overeenstemming met de Code. De bevoegdheden van het Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Stichting KuBra.