Algemene voorwaarden

2. De algemene middelen

 2a. Ballotage 

– Aanmelden via de website

– Alle nieuwe aanmeldingen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, aan de hand van het aanmeldingsformulier, de website, een persoonlijk gesprek en het tonen van enkele werken.

– 4 maal per jaar geballoteerd

– Na de ballotage ontvangt de kunstenaar bericht of hij/zij wel dan niet zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan stichting KuBra. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

– Daar de stichting niet te snel wil groeien en zo haar kwaliteit bewaakt, kunnen er momenteel maar een beperkt aantal kunstenaars worden toegelaten en hebben we een wachtlijst ingesteld.

Meer informatie: 3a2. Procedure nieuwe aanmeldingen

2b. Website

www.stichtingkubra.nl , eigen website Stichting KuBra, in te zien door niet deelnemers, actief te gebruiken door deelnemers. Als deelnemer ontvangt u een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Na inloggen hebt u toegang tot de site.

www.brabantsekunstenaars.exto.nl, verbonden als groep aan Exto, na positieve ballotage wordt uw naam zichtbaar gemaakt en kunt u werken doorplaatsen (maximaal 10)
Voor beide websites geldt: Recente werken plaatsen!

2c. Organiseren exposities

Het hele proces van aanmelding tot expositie en alles daar omheen, is een strakke organisatie met korte lijnen, alles wordt zo gecommuniceerd dat er weinig vragen over blijven en een expositie efficiënt begeleid kan worden.

– Alle exposerende kunstenaars  worden betrokken bij het samenstellen van een expositie en alle verdere voorkomende taken. Als kunstenaar kun je zelf aangeven welke taak je voorkeur heeft. Door het verdelen van de taken raak je als kunstenaar meer betrokken bij de expositie, de andere kunstenaars en bij het kunstenaarscollectief.

– Iedere expositie wordt gestart met een officiele opening en/of een extra act.- Na afloop van ieder expositie wordt de exposant gevraagd het toegestuurde evaluatieformulier in te vullen en te retourneren. De totale evaluatie wordt bekeken en de knelpunten kunnen aangepakt gaan worden.

2d. Samenwerking
• Er zijn onderhandelingen gaande met diverse organisaties/instellingen/bedrijven om kunst (onder de naam van KuBra) meer onder de aandacht van het publiek te krijgen.

2e. Lezingen
• Organiseren lezingen samen met presentatie van kunst.

2f. Nieuwsbrieven
• Nieuwsbrief via mail/via eigen website

2g. Publiciteit
• via pers/internet/radio/publicaties/website/social media

3. Geldmiddelen

De voor de verwezenlijking van het doel van de stichting benodigde gelden,
worden verkregen uit:
a. Contributie
b. Overige bijdragen en sponsoring

3a1. Procedure deelnemers van 2017
• u ontvangt vóór 15 december de factuur voor de contributie.
Deze is voor 2017 vastgesteld op € 75,00

3a2. Procedure nieuwe aanmeldingen

• Aanmeldingen via www.stichtingkubra.nl. (Rechtstreeks aanmelden klik hier)

• U ontvangt een bevestiging dat de aanmelding binnen is.

• 4x per jaar worden de nieuwe aanmeldingen door een beoordelingscommissie bekeken en geballoteerd, aan de hand van het aanmeldingsformulier, de website, een persoonlijk gesprek en het tonen van enkele werken.

• Na de ballotage ontvangt de kunstenaar bericht of hij/zij wel dan niet zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan stichting KuBra.

• Na toelating ontvangt u een factuur voor de contributie, deze is voor 2017 vastgesteld op € 75,00 en wordt stilzwijgend verlengd.

• U wordt toegevoegd op de site van stichting KuBra: www.stichtingkubra.nl.

3b. Eigen bijdrage exposities/andere activiteiten
Voor deelname aan exposities en andere activiteiten wordt een minimale eigen bijdrage gevraagd. Deze is afhankelijk van aantal factoren: locatie/condities van expositieruimte/aantal personen/duur van expositie/etc. U wordt per expositie/activiteit vooraf op de hoogte gesteld wat de voorwaarden van deelname zijn. U ontvangt een uitnodiging of kunt zich na inloggen, inschrijven via www.stichtingkubra.nl.

3c. De stichting heeft het recht om de contributie en de eigen bijdrage tussentijds aan te passen.

3d. Wettelijke opzegtermijn:  uiterlijk 2 maanden voor einde van het boekjaar(=kalenderjaar). Opzegging schriftelijk of per mail.

4. Aanleveren contactgegevens

4a. Uw gegevens worden door Stichting KuBra gebruikt voor o.a. ballotage, mailingen en evt. bereikbaarheid.
4b. Vermeldingen van namen van exposerende kunstenaars en publicatie van afbeeldingen van werken.
4c. De organisatie zal de namen van de exposerende kunstenaars op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden. Hierbij zijn onder meer vermelding op de websites en in folders/media mogelijk.
4d. Exposerende kunstenaars verlenen de organisatie het recht om afbeeldingen van hun werken zonder vergoeding te gebruiken voor publicatie.

5. Facturatie

5a. Facturen moeten binnen 30 dagen worden voldaan, behalve in geval schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

6a. Stichting KuBra aanvaardt geen aansprakelijkheid n.a.v. publicaties op de website, publicaties elders of fouten in plaatsing.
6b. Dit reglement is geen volkomen vastlegging van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de relatie tussen stichting KuBra en haar deelnemers.
6c. Deelnemers van stichting KuBra accepteren dit reglement volledig en zonder voorbehoud.

7. Communicatie

 7a. De contacten tussen stichting KuBra en haar deelnemers vinden plaats via e-mail. Om die reden moeten deelnemers stichting KuBra een e-mailadres kenbaar maken waarop zij bereikbaar zijn.
7b. Als het e-mailadres van een deelnemer verandert, moet dit vooraf aan stichting KuBra doorgegeven worden.
7c. De gevolgen van een niet werkend e-mail adres kunnen stichting KuBra nooit aangerekend worden en zijn in gevallen dat dit leidt tot aantoonbare schade voor rekening van de deelnemer.

8. Overige bepalingen

8a. Fotograferen tijdens exposities door bezoekers is toegestaan. Indien u hiermee niet akkoord bent dit voorafgaand aan een expositie kenbaar te maken.

8b. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door het bestuur naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van stichting KuBra bepalend.


 

Laatste weekend!
A.s. zaterdag 16 december van 13.00 tot 17.00 uur is tijdens de Éxpositie KuBra 'Water naar de Zee' in galerie KuBra kunstenaar Gilles de Rooij aanwezig.

A.s. zondag 17 december van 13.00 tot 17.00 uur is kunstenares Anja van Minderhout(Ulijn) aanwezig en vertelt over haar werk.
Ook werk te zien van Jef Hendriks, Kitty Tijbosch en Marjolijn Koppelaars.
Meer informatie : www.stichtingkubra.nl

UITGELICHT: ANJA ULIJN

Keramische beelden uit de Zee

‘Ik hoor vaak dat mijn werk niet alleen uitnodigt om op afstand te bekijken, maar ook om van dichtbij te willen onderzoeken. Dan zeg ik graag; laat mijn werk u raken!,’ aldus Anja.
Ze gebruikt diverse stooktechnieken, namelijk Raku, rookstoken en het stoken van aardewerk op lage en hoge temperatuur.
Bij de laatste techniek krijgen de werkstukken in eerste instantie een basis op een lage temperatuur van 1050°C. Het creatieve proces is hierna nog lang niet voltooid en vervolgens wordt de glazuurlaag aangebracht en volgt een tweede stook op 1050°C of 1250°C. De glazuurlaag wordt nu één met het werkstuk, sterk en ondoordringbaar.
Haar werkstukken zijn opvallend gevarieerd. Ze beperkt zich tot maximaal twee tot drie soortgelijke werkstukken en stapt dan weer over naar totaal andere vormen. De beelden en schalen hebben de meest uiteenlopende, vaak buitenissige vormen. Haar werken kenmerken zich door een grote speelsheid. Dit uit zich bijvoorbeeld in de vaak grillige oppervlaktes met veel detail. Ze maakt graag gebruik van verschillende bijzondere en afwijkende materialen zoals kraaltjes, stukjes hout, metaal of andere materialen om haar werken op te sieren of meer accent mee te geven.
Meer informatie over Anja is te vinden op zijn site: www.anjaulijn.nl

Galerie KuBra
Burgemeester Loeffplein 64
(voetgangerspassage parkeergarage Tolbrug)
5211RX ‘s-Hertogenbosch
www.stichtingkubra.nl
Bezoek Den Bosch Winkelcentrum Arena Den Bosch
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

Vandaag, tijdens het inrichten van Expositie KuBra-Art Galerie Geldrop Onverwacht Verrassend en Galerie De Ruimte, hebben we de eerste bezoeker al mogen ontvangen.......Was inderdaad Onverwacht en zeker Verrassend! ... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

Sneak preview...KuBra-Art Galerie Molenstraat 2 Geldrop....zondag 17 december 15.00 uur feestelijke opening van de Expositie KuBra-Art Galerie Geldrop Onverwacht Verrassend en een toast op de samenwerking met Galerie De Ruimte. Vrije entree, vrij parkeren. Welkom! Info: www.stichtingkubra.nl
Met de kunstenaars Inge Smits, Arno Kuppens, Clem Stroeken, Marijke van Seters, Anja van Schijndel, Ankie Van Dijk en Melanie Van Der Heijden-van Dee.
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

Stadsblad Den Bosch woensdag 13 december 2017. Stadsblad Den Bosch
Expositie galerie KuBra presenteert: Wintersalon en Kerstfair Kunst & Design & Ambachten van woensdag 20 t/m zondag 24 december van 11 tot 17 uur voetgangerspassage Tolbrug Burgemeester Loeffplein.
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook