Algemene voorwaarden

2. De algemene middelen

 2a. Ballotage 

– Aanmelden via de website

– Alle nieuwe aanmeldingen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, aan de hand van het aanmeldingsformulier, de website, een persoonlijk gesprek en het tonen van enkele werken.

– 4 maal per jaar geballoteerd

– Na de ballotage ontvangt de kunstenaar bericht of hij/zij wel dan niet zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan stichting KuBra. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

– Daar de stichting niet te snel wil groeien en zo haar kwaliteit bewaakt, kunnen er momenteel maar een beperkt aantal kunstenaars worden toegelaten en hebben we een wachtlijst ingesteld.

Meer informatie: 3a2. Procedure nieuwe aanmeldingen

2b. Website

www.stichtingkubra.nl , eigen website Stichting KuBra, in te zien door niet deelnemers, actief te gebruiken door deelnemers. Als deelnemer ontvangt u een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Na inloggen hebt u toegang tot de site.

www.brabantsekunstenaars.exto.nl, verbonden als groep aan Exto, na positieve ballotage wordt uw naam zichtbaar gemaakt en kunt u werken doorplaatsen (maximaal 10)
Voor beide websites geldt: Recente werken plaatsen!

2c. Organiseren exposities

Het hele proces van aanmelding tot expositie en alles daar omheen, is een strakke organisatie met korte lijnen, alles wordt zo gecommuniceerd dat er weinig vragen over blijven en een expositie efficiënt begeleid kan worden.

– Alle exposerende kunstenaars  worden betrokken bij het samenstellen van een expositie en alle verdere voorkomende taken. Als kunstenaar kun je zelf aangeven welke taak je voorkeur heeft. Door het verdelen van de taken raak je als kunstenaar meer betrokken bij de expositie, de andere kunstenaars en bij het kunstenaarscollectief.

– Iedere expositie wordt gestart met een officiele opening en/of een extra act.- Na afloop van ieder expositie wordt de exposant gevraagd het toegestuurde evaluatieformulier in te vullen en te retourneren. De totale evaluatie wordt bekeken en de knelpunten kunnen aangepakt gaan worden.

2d. Samenwerking
• Er zijn onderhandelingen gaande met diverse organisaties/instellingen/bedrijven om kunst (onder de naam van KuBra) meer onder de aandacht van het publiek te krijgen.

2e. Lezingen
• Organiseren lezingen samen met presentatie van kunst.

2f. Nieuwsbrieven
• Nieuwsbrief via mail/via eigen website

2g. Publiciteit
• via pers/internet/radio/publicaties/website/social media

3. Geldmiddelen

De voor de verwezenlijking van het doel van de stichting benodigde gelden,
worden verkregen uit:
a. Contributie
b. Overige bijdragen en sponsoring

3a1. Procedure deelnemers van 2017
• u ontvangt vóór 15 december de factuur voor de contributie.
Deze is voor 2017 vastgesteld op € 75,00

3a2. Procedure nieuwe aanmeldingen

• Aanmeldingen via www.stichtingkubra.nl. (Rechtstreeks aanmelden klik hier)

• U ontvangt een bevestiging dat de aanmelding binnen is.

• 4x per jaar worden de nieuwe aanmeldingen door een beoordelingscommissie bekeken en geballoteerd, aan de hand van het aanmeldingsformulier, de website, een persoonlijk gesprek en het tonen van enkele werken.

• Na de ballotage ontvangt de kunstenaar bericht of hij/zij wel dan niet zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan stichting KuBra.

• Na toelating ontvangt u een factuur voor de contributie, deze is voor 2017 vastgesteld op € 75,00 en wordt stilzwijgend verlengd.

• U wordt toegevoegd op de site van stichting KuBra: www.stichtingkubra.nl.

3b. Eigen bijdrage exposities/andere activiteiten
Voor deelname aan exposities en andere activiteiten wordt een minimale eigen bijdrage gevraagd. Deze is afhankelijk van aantal factoren: locatie/condities van expositieruimte/aantal personen/duur van expositie/etc. U wordt per expositie/activiteit vooraf op de hoogte gesteld wat de voorwaarden van deelname zijn. U ontvangt een uitnodiging of kunt zich na inloggen, inschrijven via www.stichtingkubra.nl.

3c. De stichting heeft het recht om de contributie en de eigen bijdrage tussentijds aan te passen.

3d. Wettelijke opzegtermijn:  uiterlijk 2 maanden voor einde van het boekjaar(=kalenderjaar). Opzegging schriftelijk of per mail.

4. Aanleveren contactgegevens

4a. Uw gegevens worden door Stichting KuBra gebruikt voor o.a. ballotage, mailingen en evt. bereikbaarheid.
4b. Vermeldingen van namen van exposerende kunstenaars en publicatie van afbeeldingen van werken.
4c. De organisatie zal de namen van de exposerende kunstenaars op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden. Hierbij zijn onder meer vermelding op de websites en in folders/media mogelijk.
4d. Exposerende kunstenaars verlenen de organisatie het recht om afbeeldingen van hun werken zonder vergoeding te gebruiken voor publicatie.

5. Facturatie

5a. Facturen moeten binnen 30 dagen worden voldaan, behalve in geval schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

6a. Stichting KuBra aanvaardt geen aansprakelijkheid n.a.v. publicaties op de website, publicaties elders of fouten in plaatsing.
6b. Dit reglement is geen volkomen vastlegging van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de relatie tussen stichting KuBra en haar deelnemers.
6c. Deelnemers van stichting KuBra accepteren dit reglement volledig en zonder voorbehoud.

7. Communicatie

 7a. De contacten tussen stichting KuBra en haar deelnemers vinden plaats via e-mail. Om die reden moeten deelnemers stichting KuBra een e-mailadres kenbaar maken waarop zij bereikbaar zijn.
7b. Als het e-mailadres van een deelnemer verandert, moet dit vooraf aan stichting KuBra doorgegeven worden.
7c. De gevolgen van een niet werkend e-mail adres kunnen stichting KuBra nooit aangerekend worden en zijn in gevallen dat dit leidt tot aantoonbare schade voor rekening van de deelnemer.

8. Overige bepalingen

8a. Fotograferen tijdens exposities door bezoekers is toegestaan. Indien u hiermee niet akkoord bent dit voorafgaand aan een expositie kenbaar te maken.

8b. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door het bestuur naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van stichting KuBra bepalend.


 

Bedankt Sigrid Rhemrev, voor de gastvrijheid, de goede zorgen en de fijne samenwerking! Het was een prachtige expositie........ ... Meer...Minder...

Fotograaf Rob Biesters heeft deze geweldige serie foto's gemaakt van de expositie KuBra. Alleen Zondag 20-08 nog te zien in de galerie De Ruimte, Molenstraat 2, Geldrop!! Kim Verhoef, Clem Stroeken, K...

Bekijk op Facebook

3 september vanaf 11.00 uur is stichting KuBra er ook weer bij met 12 Brabantse kunstenaars! ... Meer...Minder...

Kunstmarkt op ArtiBosch Kunstenfestival

september 3, 2017, 11:00am - september 3, 2017, 10:00am

Rondom de Sint-JansKathedraal vindt dit weekend het Kunstenfestival Artibosch plaats! Je kunt nu al aanmelden voor een plaats op de Kunstmarkt op onze website.

Bekijk op Facebook

Bestuur Stichting KuBra heeft het bericht van Galerie De Ruimte gedeeld. ... Meer...Minder...

Nog even snel naar galerie De Ruimte dit weekend!!! Laatste kans om de prachtige expo te zien van de toppers van KuBra, hét kunstenaarscollectief van Brabant. Zaterdag ontvangen Antoinette Cremers e...

Bekijk op Facebook

Zaterdag 19 augustus van 13 tot 17 uur is kunstenaar Tineke van Laarhoven aanwezig tijdens de expositie 'Galerie KuBra presenteert: Wereld in Contrasten' en vertelt over haar werk. Meer info: www.stichtingkubra.nl. Bezoek Den Bosch Winkelcentrum Arena Den Bosch Burgemeester Loeffplein 64 den Bosch.

UITGELICHT Tineke van Laarhoven
Gilze

Vrije beelden
Haar werk gaat over de verschillende lagen in haarzelf, namelijk de vrijheid en grootsheid van de geest; de nuances en subtiliteit van de gevoelswereld en de fysieke realiteit, zowel in de wereld buiten onszelf, als in het fysieke lichaam.
In haar zoektocht probeert ze alle aspecten op een lijn te krijgen. In haar werk komen de verschillende lagen terug in de combinatie van vorm, expressie en materialen.

Verschillende opleidingen op het gebied van psychologie, esoterie en sjamanisme hebben ertoe geleid dat kunst voor haar sterk verbonden is met de mystieke en de onbewuste lagen van het bewustzijn. Kunst is de drager van haar –naar binnen gerichte- speurtocht naar vrijheid en authenticiteit.

Ze heeft verschillende opleidingen gevolgd, waaronder die aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en aan de academie voor Beeldende Vorming in Tilburg.
www.tinekevanlaarhoven.nl
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

Laatste weekend KuBra presenteert: 'Van diepe grond en stil verlangen' in Galerie De Ruimte in Geldrop. Open vrijdag en zaterdag van 14 tot 17 uur en zondag van 13 tot 17 uur.
Met de kunstenaars Lilian Steenhuisen, Thea Bijl, Jose Smits, Clem Stroeken, Antoinette Cremers, Conny Lemke, Anjo Brohm, Kim Verhoef, Kitty Tijbosch en Mabel Mulder.
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook