Algemene voorwaarden

2. De algemene middelen

 2a. Ballotage 

– Aanmelden via de website

– Alle nieuwe aanmeldingen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, aan de hand van het aanmeldingsformulier, de website, een persoonlijk gesprek en het tonen van enkele werken.

– 4 maal per jaar geballoteerd

– Na de ballotage ontvangt de kunstenaar bericht of hij/zij wel dan niet zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan stichting KuBra. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

– Daar de stichting niet te snel wil groeien en zo haar kwaliteit bewaakt, kunnen er momenteel maar een beperkt aantal kunstenaars worden toegelaten en hebben we een wachtlijst ingesteld.

Meer informatie: 3a2. Procedure nieuwe aanmeldingen

2b. Website

www.stichtingkubra.nl , eigen website Stichting KuBra, in te zien door niet deelnemers, actief te gebruiken door deelnemers. Als deelnemer ontvangt u een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Na inloggen hebt u toegang tot de site.

www.brabantsekunstenaars.exto.nl, verbonden als groep aan Exto, na positieve ballotage wordt uw naam zichtbaar gemaakt en kunt u werken doorplaatsen (maximaal 10)
Voor beide websites geldt: Recente werken plaatsen!

2c. Organiseren exposities

Het hele proces van aanmelding tot expositie en alles daar omheen, is een strakke organisatie met korte lijnen, alles wordt zo gecommuniceerd dat er weinig vragen over blijven en een expositie efficiënt begeleid kan worden.

– Alle exposerende kunstenaars  worden betrokken bij het samenstellen van een expositie en alle verdere voorkomende taken. Als kunstenaar kun je zelf aangeven welke taak je voorkeur heeft. Door het verdelen van de taken raak je als kunstenaar meer betrokken bij de expositie, de andere kunstenaars en bij het kunstenaarscollectief.

– Iedere expositie wordt gestart met een officiele opening en/of een extra act.- Na afloop van ieder expositie wordt de exposant gevraagd het toegestuurde evaluatieformulier in te vullen en te retourneren. De totale evaluatie wordt bekeken en de knelpunten kunnen aangepakt gaan worden.

2d. Samenwerking
• Er zijn onderhandelingen gaande met diverse organisaties/instellingen/bedrijven om kunst (onder de naam van KuBra) meer onder de aandacht van het publiek te krijgen.

2e. Lezingen
• Organiseren lezingen samen met presentatie van kunst.

2f. Nieuwsbrieven
• Nieuwsbrief via mail/via eigen website

2g. Publiciteit
• via pers/internet/radio/publicaties/website/social media

3. Geldmiddelen

De voor de verwezenlijking van het doel van de stichting benodigde gelden,
worden verkregen uit:
a. Contributie
b. Overige bijdragen en sponsoring

3a1. Procedure deelnemers van 2016
• u ontvangt vóór 15 december de factuur voor de contributie.
Deze is voor 2016 vastgesteld op € 75,00

3a2. Procedure nieuwe aanmeldingen

• Aanmeldingen via www.stichtingkubra.nl. (Rechtstreeks aanmelden klik hier)

• U ontvangt een bevestiging dat de aanmelding binnen is.

• 4x per jaar worden de nieuwe aanmeldingen door een beoordelingscommissie bekeken en geballoteerd, aan de hand van het aanmeldingsformulier, de website, een persoonlijk gesprek en het tonen van enkele werken.

• Na de ballotage ontvangt de kunstenaar bericht of hij/zij wel dan niet zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan stichting KuBra.

• Na toelating ontvangt u een factuur voor de contributie, deze is voor 2016 vastgesteld op € 75,00 en wordt stilzwijgend verlengd.

• U wordt toegevoegd op de site van stichting KuBra: www.stichtingkubra.nl.

3b. Eigen bijdrage exposities/andere activiteiten
Voor deelname aan exposities en andere activiteiten wordt een minimale eigen bijdrage gevraagd. Deze is afhankelijk van aantal factoren: locatie/condities van expositieruimte/aantal personen/duur van expositie/etc. U wordt per expositie/activiteit vooraf op de hoogte gesteld wat de voorwaarden van deelname zijn. U ontvangt een uitnodiging of kunt zich na inloggen, inschrijven via www.stichtingkubra.nl.

3c. De stichting heeft het recht om de contributie en de eigen bijdrage tussentijds aan te passen.

3d. Wettelijke opzegtermijn:  uiterlijk 2 maanden voor einde van het boekjaar(=kalenderjaar). Opzegging schriftelijk of per mail.

4. Aanleveren contactgegevens

4a. Uw gegevens worden door Stichting KuBra gebruikt voor o.a. ballotage, mailingen en evt. bereikbaarheid.
4b. Vermeldingen van namen van exposerende kunstenaars en publicatie van afbeeldingen van werken.
4c. De organisatie zal de namen van de exposerende kunstenaars op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden. Hierbij zijn onder meer vermelding op de websites en in folders/media mogelijk.
4d. Exposerende kunstenaars verlenen de organisatie het recht om afbeeldingen van hun werken zonder vergoeding te gebruiken voor publicatie.

5. Facturatie

5a. Facturen moeten binnen 30 dagen worden voldaan, behalve in geval schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

6a. Stichting KuBra aanvaardt geen aansprakelijkheid n.a.v. publicaties op de website, publicaties elders of fouten in plaatsing.
6b. Dit reglement is geen volkomen vastlegging van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de relatie tussen stichting KuBra en haar deelnemers.
6c. Deelnemers van stichting KuBra accepteren dit reglement volledig en zonder voorbehoud.

7. Communicatie

 7a. De contacten tussen stichting KuBra en haar deelnemers vinden plaats via e-mail. Om die reden moeten deelnemers stichting KuBra een e-mailadres kenbaar maken waarop zij bereikbaar zijn.
7b. Als het e-mailadres van een deelnemer verandert, moet dit vooraf aan stichting KuBra doorgegeven worden.
7c. De gevolgen van een niet werkend e-mail adres kunnen stichting KuBra nooit aangerekend worden en zijn in gevallen dat dit leidt tot aantoonbare schade voor rekening van de deelnemer.

8. Overige bepalingen

8a. Fotograferen tijdens exposities door bezoekers is toegestaan. Indien u hiermee niet akkoord bent dit voorafgaand aan een expositie kenbaar te maken.

8b. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door het bestuur naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van stichting KuBra bepalend.


 

KIM VERHOEF - 'Hidden Emotions'.
Expositie KLEURKRACHT, 24 juni t/m 9 juli 2017.

Ieder mens ervaart soms emoties die hij liever voor zichzelf houdt. De buitenwereld wil graag vrolijke sterke mensen zien. In de huidige tijdsgeest is dat voor velen zeer zwaar... Kim is zowel digital artist als fotograaf. Haar digitale werk is ontstaan in een periode van ziekte toen zij niet kon fotograferen. De drang om te creëren heeft zich toen gemanifesteerd in het maken van digitale schilderijen en tekeningen. Zowel in haar werk als fotograaf als digital artist laat zij zich leiden door wat zich op persoonlijk vlak aandient. In al haar werken komt de emotionele expressie tot uiting. Zo valt vaak af te lezen in wat voor emotionele periode zij zichzelf bevond.
Website: www.kimverhoef.com

‘Kleurkracht’ is een gevarieerde expositie met schilderijen en sculpturen van 12 Brabantse kunstenaars. Mens, natuur en kleur, zijn de overkoepelende thema’s, uitgebeeld in diverse stijlen. Zo zijn er realistische stillevens te bewonderen, maar ook mixed media en abstracte schilderijen, zeefdrukken, en originele beelden. Kortom de moeite van het bezichtigen waard!

Galerie de Verdieping, Industrieweg 16, 5066 XJ te Moergestel. 24 juni t/m 9 juli 2017. Zaterdagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur en zondagen van 11.00 tot 17.00 uur. 24 juni 14:00 de feestelijke opening. www.stichtingkubra.nl
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

PATRICE VERMEER - 'Kleurrijke landschappen'.
Expositie KLEURKRACHT, 24 juni t/m 9 juli 2017.

Ze schildert graag landschappen, vaak uit haar directe omgeving. Op haar eigen manier abstraheert ze de landschappen en geeft er zo een eigen sfeer aan. Patrice laat zich vooral inspireren door bloemen en landschappen. Dit alles legt ze vast met haar camera. Deze fotoverzameling dient als basis voor haar werk. Ze laat graag duidelijke structuren zien en werkt graag met warme kleuren, daarom heeft olieverf haar voorkeur. Ze is op zoek naar een zekere abstractie, haar werk blijft in ontwikkeling, het kan altijd beter.
Website: www.patricevermeer.nl

‘Kleurkracht’ is een gevarieerde expositie met schilderijen en sculpturen van 12 Brabantse kunstenaars. Mens, natuur en kleur, zijn de overkoepelende thema’s, uitgebeeld in diverse stijlen. Zo zijn er realistische stillevens te bewonderen, maar ook mixed media en abstracte schilderijen, zeefdrukken, en originele beelden. Kortom de moeite van het bezichtigen waard!

Galerie de Verdieping, Industrieweg 16, 5066 XJ te Moergestel. 24 juni t/m 9 juli 2017. Zaterdagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur en zondagen van 11.00 tot 17.00 uur. 24 juni 14:00 de feestelijke opening. www.stichtingkubra.nl
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

De interessante expositie 'Kleurkracht' in Galerie De Verdieping in Moergestel is geopend en meer dan de moeite waard! Morgen 25 juni zijn de kunstenaars Marlene van Alphen en Greetje Oldewarris aanwezig. Geopend iedere zaterdag en zondag t/m 9 juli. zaterdags van 13 tot 17 uur, zondags van 11 tot 17 uur. Toegang gratis. Welkom! ... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

Vandaag 24 juni om 14.00 uur de feestelijke opening van de expositie 'Kleurkracht' in Galerie De Verdieping - Industrieweg 16 in Moergestel. Met een optreden van singer-songwriter Robert Munning. Hapje, drankje, vrije entree. Welkom! ... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

MELANIE VAN DER HEIJDEN - 'Verrassing & Verwondering'.
Expositie KLEURKRACHT, 24 juni t/m 9 juli 2017.

Haar werk kenmerkt zich door grafische, krachtige lijnen en het gebruik van verrassende voorwerpen in de acrylverf. Hout, stof, een oude postzegel, het zilveren lepeltje van oma, je kunt ze zomaar in haar schilderijen terug vinden. Deze werkwijze zorgt voor een spannende gelaagdheid en structuur op het doek. Hoe langer men kijkt, hoe meer men ontdekt. Melanie wil haar toeschouwer dan ook uitnodigen om het doek te onderzoeken en hoopt zo te zorgen voor een verrassing, verwondering of herinnering. In het schilderproces zoekt zij voortdurend naar een balans tussen grafisch en schilderachtig, eenvoud/rust en spanning. De in verf verwerkte materialen vertellen vaak een verhaal of staan ergens symbool voor.
Website: www.melanievdheijden.nl

‘Kleurkracht’ is een gevarieerde expositie met schilderijen en sculpturen van 12 Brabantse kunstenaars. Mens, natuur en kleur, zijn de overkoepelende thema’s, uitgebeeld in diverse stijlen. Zo zijn er realistische stillevens te bewonderen, maar ook mixed media en abstracte schilderijen, zeefdrukken, en originele beelden. Kortom de moeite van het bezichtigen waard!

Galerie de Verdieping, Industrieweg 16, 5066 XJ te Moergestel. 24 juni t/m 9 juli 2017. Zaterdagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur en zondagen van 11.00 tot 17.00 uur. 24 juni 14:00 de feestelijke opening. www.stichtingkubra.nl
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook