Onze Missie en Visie

VISIE
Stichting KuBra is al sinds 17 februari 2011 een uniek samenwerkingsverband van meer dan 140 beeldend kunstenaars, allen wonend en werkend in Brabant, uit allerlei kunstdisciplines. Door het bundelen van hun expertises in de kunst en op zakelijk gebied onderscheiden zij zich van de reguliere praktijk in galeries/exposities/culturele organisaties; de gehele organisatie is namelijk in handen van deze Brabantse kunstenaars zelf.
Door hun flexibiliteit en inventiviteit worden nauwe samenwerkingsverbanden tussen Brabantse kunstenaars onderling, bezoekers en andere organisaties bewerkstelligd en wordt zo op een laagdrempelige manier hoogwaardige kunst gepresenteerd.


MISSIE
Onze missie is:
– Het presenteren, samenbrengen, begeleiden, stimuleren en ondersteunen van gemiddeld 140 Brabantse beeldende kunstenaars, middels het samen actief organiseren van exposities, evenementen, workshops, cursussen en andere projecten in en rondom het thuishonk van KuBra en andere kunstlocaties in Brabant, nationaal en internationaal.
– De hedendaagse Brabantse kunst onder de aandacht brengen van een breed publiek middels genoemde activiteiten en het actief betrekken van dit publiek.


De stichting is een vrijwilligersorganisatie, gebaseerd op samenwerking in de breedste zin des woords.
140 Individuele kunstenaars worden samengebracht om in groepsverband, onder begeleiding, exposities, evenementen en projecten te organiseren en te exposeren.
Door stimulans van intensieve samenwerking ontstaat uitwisseling van creatieve vaardigheden; inhoudelijk, technisch en artistiek, waardoor de inspiratie, motivatie, creativiteit en de ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk wordt gestimuleerd.

Het publiek wordt nauw betrokken bij de exposities en is doorlopend in contact met de kunst en de kunstenaars. Bij evenementen, cursussen, workshops en andere projecten staat het deelnemen van het publiek centraal. Daartoe hebben deze een laagdrempelig karakter.
Uitnodigend ook omdat de bezoekers en de deelnemers op een speelse manier worden samengebracht.

KuBra wil de komende 5 jaar stelselmatig haar rol versterken als een erkende speler in het Brabantse culturele landschap, middels sociaal culturele kunstprojecten (samen met en voor het publiek) en vertegenwoordiger van de aangesloten kunstenaars met goed bezochte exposities en evenementen en goede verkopen.