Onze Missie en Visie

Onze Missie

Onze missie is het samenbrengen, begeleiden, stimuleren en ondersteunen van Brabantse kunstenaars.

Het bevorderen van professionalisering van deze kunstenaars als ondernemer in zijn kunstenaarspraktijk. Het belang van deze aangesloten kunstenaars vertegenwoordigen in het Brabantse culturele landschap en daarbuiten.

De onderlinge samenwerking én samenwerking met andere culturele organisaties stimuleren, bieden van een podium, de naamsbekendheid en de erkenning van de Brabantse kunstenaar vergroten en de hedendaagse Brabantse kunst aanmoedigen en onder de aandacht brengen van een breed nationaal/internationaal publiek.

Wat betekent Stichting KuBra voor de kunstenaar…..

Bevorderen van de samenwerking tussen Brabantse kunstenaars

Vaak staat een kunstenaar alleen en heeft niet de vaardigheden om naar buiten te treden. In groepsverband lukt dit wel. Ze leren van elkaar.

 • Actief samen exposeren en organiseren. Van het zoeken naar expositiemogelijkheden tot het samenstellen van exposities, inrichten, administratie, etcetera.
 • Door samenwerking en onderlinge contacten-, de ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk stimuleren.
 • Door intensief samen te werken en te communiceren ontdekken kunstenaars nieuwe wegen en mogelijkheden en daarmee wordt de inspiratie, motivatie en creativiteit bevorderd.
 • Begeleiden en adviseren van kunstenaars.

Het bieden van een podium aan de Brabantse kunstenaars

 • Betaalbare professioneel en facilitair ondersteunde expositiemogelijkheden bieden, vergezeld van goede publiciteit.
 • Meer mogelijkheden bieden aan de gerenommeerde kunstenaar om zich naar buiten te kunnen profileren, dichter bij zijn te publiek brengen, een netwerk alsmede naamsbekendheid op te bouwen.
 • Het bieden van groeimogelijkheden aan aankomend en/of talentvolle jonge kunstenaars en hen begeleiden middels samenwerking met gerenommeerde kunstenaars.
 • Samenwerking aangaan met instanties, zoals gemeenten, galeries, evenementenorganisaties, beurzen en dergelijke, om meer mogelijkheden aan de deelnemende kunstenaar te bieden en een breder publiek te bereiken.

Het ontwikkelen van vaardigheden

 • Het ontwikkelen van de vaardigheden om het eigen werk en dat van andere kunstenaars te presenteren.
 • Het ontwikkelen van commerciële vaardigheden middels cursussen, trainingen, workshops en lezingen door deskundigen.
 • Uitwisseling van creatieve vaardigheden; inhoudelijk, technisch en artistiek.

Onze Visie

Stichting KuBra is al 10 jaar een uniek samenwerkingsverband van meer dan 130 professionele Brabantse kunstenaars uit allerlei visuele disciplines. Door het bundelen van hun expertises op kunst- en zakelijk gebied onderscheiden zij zich ten opzichte van de traditionele galeries/exposities/culturele organisaties; de gehele organisatie is in handen van deze Brabantse kunstenaars zelf.

Door hun flexibiliteit en inventiviteit worden nauwe samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars onderling, bezoekers en andere organisaties bewerkstelligd en wordt zo op een laagdrempelige manier hoogwaardige kunst uit Brabant gepresenteerd.