Op welke wijze kunt u ons steunen?

 Vanaf 2011 heeft stichting KuBra als missie het samenbrengen, begeleiden, stimuleren en ondersteunen van Brabantse kunstenaars, zij vertegenwoordigt hen in het Brabantse culturele landschap en daarbuiten. Een samenwerking van ruim 130 beeldend kunstenaars….

KuBra stimuleert de onderlinge samenwerking, samenwerking met andere culturele organisaties en bezoekers, biedt een podium, vergroot de naamsbekendheid en de erkenning van de Brabantse kunstenaar en moedigt de hedendaagse Brabantse kunst aan en brengt deze onder de aandacht brengen van een breed nationaal/internationaal publiek.

De organisatie en de culturele projecten kosten geld, ondanks dat het bestuur geen salaris ontvangt. Om de missie van KuBra te kunnen blijven realiseren, om te kunnen blijven groeien en om een meer permanent thuishonk te kunnen creëren zijn financiële middelen hard nodig. De Brabantse kunstenaars werken er hard aan.


Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 Geeft u als particulier of bedrijf een financiële bijdrage of een bijdrage in natura aan stichting KuBra in de vorm van een schenking of een nalatenschap, dan geniet u extra fiscaal voordeel.

Elke schenking, groot of klein, is welkom!

De Stichting KuBra is gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat zij géén schenkbelasting verschuldigd is over ontvangen giften. Bovendien is de stichting gerangschikt als een Culturele ANBI. Dat geeft de schenker extra fiscale voordelen.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Zo wordt elke schenking geheel benut.

Wilt u uw schenking voor een specifieke activiteit bestemmen? Dat kan! We zorgen er voor dat uw schenking uitsluitend wordt besteed aan de door u gekozen activiteit.

Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst

Stichting KuBra
Hinthamerbolwerk 17D
5213AT ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: 06-38895119
Mail: info@stichtingkubra.nl
Website: www.stichtingkubra.nl

Wilma de Turck
Directeur/Algemeen coördinator

Rabobank: NL79 RABO 3662 8971 13
KvK 52087417 Tilburg / RSIN 8502 94 484

In het kader van de ANBI-regeling zijn alle relevante documenten in te zien op de website www.stichtingkubra.nl.  – Bestuur –  JaarverslagenBeleidsplan

SCHENKINGEN & DONATIES

Wat zijn de mogelijkheden?

Klik op onderstaande knoppen!

GEEN PAYPAL OF CREDITCARD?

De gift kan rechtstreeks worden overgemaakt op NL79 RABO 3662 8971 13 t.n.v. stichting KuBra o.v.v. ‘Gift’

KuBra-Art opgenomen in Goede Doelengids ‘s-Hertogenbosch!