WELKOM

Stichting KuBra (Kunstenaars Uit Brabant), opgericht d.d. 17 februari 2011, is een overkoepelende organisatie, ontstaan uit samenwerking kunstenaars.

Voor ons is kunst in elke vorm , niet weg te denken uit de maatschappij omdat het de ultieme vorm is van uiting geven aan gevoelens, actuele thema’s, mensen aanzet tot nadenken en vragen om interactie. Het is een bijzondere en zeer persoonlijke uiting van de kunstenaar en als Stichting in het algemeen.

Door het bundelen van onze expertises onderscheiden wij ons ten opzichte van de traditionele galerie omdat het geleid wordt door en voor professionele kunstenaars met hetzelfde belang, namelijk de krachten te bundelen en kunst in het algemeen, onder een breed publiek bekendheid te geven op nationaal en internationaal niveau.

KuBra -Art Geldrop
26 okt ’18 t/m 16 dec ’18

KuBra Galerie Den Bosch
16 nov ’18 t/m 23 dec ’18

de Steenfabriek te Gilze
1 t/m 9 december