Beleidsplan 2020-2023

VERSIE 1 – 1 januari 2020

 1. a) CONTACTGEGEVENS

Stichting KuBra

Mevr. W.M.E. de Turck, directeur, algemeen coördinator

 

Postadres:       Hinthamerbolwerk 17d – 5213TA ’s-Hertogenbosch

Mail:                 stichtingkubra@gmail.com

Telefoon:          06-38895119

Website:           www.stichtingkubra.nl

www.brabantsekunstenaars.exto.nl

Facebook: lwww.facebook.com/stichting.kubra

LinkedIn:          www.linkedin.com/in/kubra-kunstenaars-uit-brabant

Instagram:        www.instagram.com/stichting_kubra_art

KvK:                52087417

RABO bank:     NL63RABO0103388311


 1. b) ORGANISATIE

HET BESTUUR

Voorzitter: Heer W.M. Habraken (Wim) Vlijmen

Secretaris/penningmeester: mevrouw B.M.M. van Oort(Diana) ‘s-Hertogenbosch

Algemeen lid/adviseur: R. Doesburg (Robert) Loon op Zand

 

DE DIRECTIE

Directeur/algemeen coördinator; mevrouw W.M.E. de Turck (Wilma) – ‘s-Hertogenbosch

 

EXTERNE ADVISEURS

Drs. Friso Plantema (zakelijk) – Esch

Heer Frank Willems (cultureel/zakelijk)– ‘s-Hertogenbosch

Heer Gerard van Selst (cultureel) – ‘s-Hertogenbosch

 

Governance Code Cultuur

Stichting KuBra onderschrijft de Governance Code Cultuur. De code kan werd geraadpleegd op de website www.governancecodecultuur.nl.

 

Stichting KuBra kent de Governance Code Cultuur en past de principes en aanbevelingen toe. Er is gekozen voor een bestuursmodel. In de keuze zijn de omvang van de organisatie, de mate van complexiteit en het budget waarover de stichting beschikt in overweging genomen.

 

Het Bestuur is ingericht en gepositioneerd in overeenstemming met de Code. De bevoegdheden van het Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Stichting KuBra.


 1. c) VISIE

Stichting KuBra is al 10 jaar een uniek samenwerkingsverband van meer dan 130 professionele Brabantse kunstenaars uit allerlei visuele disciplines. Door het bundelen van hun expertises op kunst- en zakelijk gebied onderscheiden zij zich ten opzichte van de traditionele galeries/exposities/culturele organisaties; de gehele organisatie is in handen van deze Brabantse kunstenaars zelf.

Door hun flexibiliteit en inventiviteit worden nauwe samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars onderling, bezoekers en andere organisaties bewerkstelligd en wordt zo op een laagdrempelige manier hoogwaardige kunst uit Brabant gepresenteerd.


 1. d) MISSIE

Onze missie is het samenbrengen, begeleiden, stimuleren en ondersteunen van Brabantse kunstenaars.

Het bevorderen van professionalisering van deze kunstenaars als ondernemer in zijn kunstenaarspraktijk. Het belang van deze aangesloten kunstenaars vertegenwoordigen in het Brabantse culturele landschap en daarbuiten.

De onderlinge samenwerking én samenwerking met andere culturele organisaties stimuleren, bieden van een podium, de naamsbekendheid en de erkenning van de Brabantse kunstenaar vergroten en de hedendaagse Brabantse kunst aanmoedigen en onder de aandacht brengen van een breed nationaal/internationaal publiek.

 

Wat betekent Stichting KuBra voor de kunstenaar…..

► Bevorderen van de samenwerking tussen Brabantse kunstenaars

Vaak staat een kunstenaar alleen en heeft niet de vaardigheden om naar buiten te treden. In groepsverband lukt dit wel. Ze leren van elkaar.

 • Actief samen exposeren en organiseren. Van het zoeken naar expositiemogelijkheden tot het samenstellen van exposities, inrichten, administratie, etcetera.
 • Door samenwerking en onderlinge contacten-, de ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk stimuleren.
 • Door intensief samen te werken en te communiceren ontdekken kunstenaars nieuwe wegen en mogelijkheden en daarmee wordt de inspiratie, motivatie en creativiteit bevorderd.
 • Begeleiden en adviseren van kunstenaars.

 

► Het bieden van een podium aan de Brabantse kunstenaars

 • Betaalbare professioneel en facilitair ondersteunde expositiemogelijkheden bieden, vergezeld van goede publiciteit.
 • Meer mogelijkheden bieden aan de gerenommeerde kunstenaar om zich naar buiten te kunnen profileren, dichter bij zijn te publiek brengen, een netwerk alsmede naamsbekendheid op te bouwen.
 • Het bieden van groeimogelijkheden aan aankomend en/of talentvolle jonge kunstenaars en hen begeleiden middels samenwerking met gerenommeerde kunstenaars.
 • Samenwerking aangaan met instanties, zoals gemeenten, galeries, evenementenorganisaties, beurzen en dergelijke, om meer mogelijkheden aan de deelnemende kunstenaar te bieden en een breder publiek te bereiken.

 

►Het ontwikkelen van vaardigheden

 • Het ontwikkelen van de vaardigheden om het eigen werk en dat van andere kunstenaars te presenteren.
 • Het ontwikkelen van commerciële vaardigheden middels cursussen, trainingen, workshops en lezingen door deskundigen.
 • Uitwisseling van creatieve vaardigheden; inhoudelijk, technisch en artistiek.

 

Wat betekent Stichting KuBra voor Brabant…..

 • Gemiddeld 25 keer per jaar worden exposities/evenementen gerealiseerd in galeries en op andere culturele expositieplaatsen in Brabant, al dan niet in samenwerking met andere culturele organisaties.

KuBra draagt hiermee in belangrijke mate bij aan de verbinding van de bezoekers met de cultuur in Brabant.

Samenwerking met andere organisaties of uitwisselingsprojecten:

STOK, Babel (Muzerije), Kings of Colors, Grafiekatelier Kurtface, Grafisch Atelier, ArtiBosch, stichting eFFect, Galerie Ietsmooisaandemuur.nl, Tramkade (studio Boot), Sesam academie, Rauwkost, Emiel Bootsma, Doeko L., Melkfabriek, AKV/St. Joost, Jobcoach (re-integratie), wijkteam binnenstad Den Bosch, Zayaz, vrijwilligersacademie 073, Galant, Divers, Koning Willem I college, Hartje Den Bosch, Beursvloer, Kunstnacht, hotel-restaurant Sense, Boulevard, Jazz in Duketown, Verkade, W2, Ateliercomplexen Bartjesschool, Nova Zembla, VVV’s, leegstandsbeheerders Gapph/ AD-HOC/ABS, EKWC, KEG Schijndel, stichting Haaren in Beeld&Geluid, Loesfoundation, Stichting Grafein, Galerie d’Overvloed Oss, Galerie De Ruimte Geldrop, SHE-Art Gallery Nuenen, Ank van der Valk HKU Utrecht, gemeente Haaren, Artfairs(onder andere Art&Antiques Fair Rosmalen), ondernemersvereniging Schouwburgpromenade en de organisatie van Kunst&Klassiek Tilburg, Exto(landelijke kunstenaarswebsite).

 • KuBra is een Brabantse stichting gepositioneerd in de provinciehoofdstad(cultuurstad) ’s-Hertogenbosch, een vaste vestigingsplaats, een ontmoetingsplek en- het platform waar doorlopend culturele activiteiten plaatsvinden door en met de aangesloten Brabantse Kunstenaars en van waaruit de overige exposities/evenementen worden aangestuurd, ballotages plaatsvinden en kantoor wordt gehouden.
 • De stichting biedt een platform aan Brabantse kunstenaars, in en vanuit ’s-Hertogenbosch. Tijdens de exposities/evenementen op locaties buiten Den Bosch wordt deze stad gepromoot en worden de bezoekers uitgenodigd om naar de provinciehoofdstad te komen om de doorlopende exposities/evenementen te bezoeken. Vanuit ’s-Hertogenbosch worden de overige exposities op externe locaties gepromoot. (Locaties in Brabant onder andere: Steenfabriek Gilze, ’t Oude Raadhuis-Beek en Donk, SHE-art Gallery-Nuenen, Galerie De Ruimte-Geldrop, Stadsgalerij-Breda, Oude Kerkje-Middelbeers, Kruithuis(STOK)-’s-Hertogenbosch, Kasteel Nemerlaer-Haaren, Kastel Ammersoyen-Ammerzoden)
 • Brabantse cultuur wordt gepromoot en getoond buiten Brabant door deelname met Brabantse kunstenaars aan evenementen/exposities buiten Brabant. (Galerie H10A Apeldoorn Maurus Moreelshuis-Mechelen Kasteel Ravenhof-Stabroek, kasteel Le Page-Herentals).
 • De 130 deelnemers van de stichting, wonen verdeeld over heel Brabant en zetten hun netwerk in om alle activiteiten te promoten.

 1. e) DOELGROEPEN

 Bezoekers/publiek/deelnemers:

Kunstliefhebbers, bedrijven, serviceclubs, scholen, of de toevallige voorbijgangers, jong en oud.

Aantallen in 2019:

 • In de vaste galerie KuBra ‘s-Hertogenbosch: 4200
 • Overige Brabantse expositielocaties: 3800
 • Bezoekersaantallen tijdens evenementen zijn niet meegerekend, totaal geschat op van 1.000 tot 10.000 per evenement
 • Leerlingen basisscholen en middelbare scholen Aantal in 2019: ca. 300
 • Bedrijven, families, (service)clubs voor kunstpresentaties/workshops/etc. Aantal in 2019: ca. 250

Kunstenaars:

 • Professionele Brabantse kunstenaars, gerenommeerd, beginnend en herintredend Aantal in 2019: 145 deelnemend kunstenaars
 • Jonge gastkunstenaars (van onder andere kunstacademies) Aantal in 2019: 20 deelnemende kunstenaars
 • Gastkunstenaars (nationaal/internationaal) Aantal in 2019: 40 deelnemende kunstenaars

 f) REALISATIE PROFESSIONALISERING

 1.Marketing en Publiciteit professionaliseren

Ambitie

 • Het bereik van het cultuurpubliek versterken.
 • Actieve deelname van cultuurpubliek vergroten.
 • Het vergroten van erkenning/herkenning van kunstwerken van aangesloten Brabantse kunstenaar.
 • Netwerkontwikkeling; het netwerk van de 130 aangesloten kunstenaars beter benutten en ontwikkelen.
 • Meer betrokkenheid en samenwerking stimuleren van de aangesloten kunstenaars middels trainingen, zodat de gehele organisatie meer verdeeld kan worden, waardoor er meer exposities/evenementen verder uitgewerkt kunnen worden en er meer bekendheid aan gegeven kan worden:

Onder de deelnemende kunstenaars zit veel expertise op zakelijk gebied, anders dan alleen het kunstenaarschap. Per kunstenaar wordt gevraagd naar hun andere vaardigheden en waar hun voorkeuren liggen.

Kunstenaars binnen KuBra worden door professionals gericht opgeleid en begeleid, zodat de taken binnen de stichting verdeeld kunnen worden en ze aan de slag kunnen met:

 • Doelgroepsbepaling onderzoek/uitwerken/opzetten. (Op zoek naar het juiste publiek, benadering van dit publiek).
 • Workshops/lezingen/cursussen/bedrijfsuitjes, onderzoek, uitwerken/opzetten.
 • Onderzoek naar betrekken jonge kunstenaars/studenten en uitwerken.

Hierbij zullen in totaal ca. 50 aangesloten kunstenaars als vrijwilliger bij betrokken worden.

 Streven

Na de uitkomst van de onderzoeken en de uitwerking daarvan kunnen deze in praktijk worden gebracht:

 • Een zelfstandig werkende professionele Marketing/PR manager.
 • De workshops/ cursussen en bedrijfsuitjes worden opgezet en gerealiseerd.

Deze worden gegeven door aangesloten kunstenaars van de stichting. Nu kunnen gericht deelnemers worden geworven voor de activiteiten.

We streven in het eerste jaar naar 5 verschillende soorten workshops en cursussen in een diversiteit aan disciplines (Binnen de stichting is er een groot aanbod: o.a. glasbewerken, mozaïek, portretschilderen, acrylschilderen, olieverfschilderen, materiaalkennis, boetseren, emailleren en alle varianten daarop)

5 verschillende workshops/cursussen, 3 maal per jaar met gemiddeld 12 deelnemers

 • Bedrijfsuitjes: afhankelijk van de uitkomst en de aanmeldingen.
 • De lezingen, afhankelijk van de vraag ca. 5 per jaar.

De inkomsten voor de stichting voor dit onderdeel gaan bestaan uit een gedeelte van de opbrengst en zal per jaar vermeerderen.

De uitkomst van de doelgroepsbepaling wordt toepast bij de publiciteit van alle evenementen en exposities.

Verhogen eigen klantenbestand van 1300 naar 3000

Verhogen contacten/vrienden social media:

LinkedIn van 3800 naar 4500

Facebook van 3200 naar 5000

Instagram van 200 naar 2500

Meldingen maken op websites: van 5 naar 25


 1. Het verdiepen en verduurzamen van de bestaande en nieuwe samenwerking met sociaal-culturele organisaties

Ambitie

 • Verdiepen en verduurzamen van de bestaande en nieuwe samenwerking met sociaal-culturele organisaties, zodat er grotere manifestaties neergezet kunnen worden en meer kunstenaars hun kunsten kunnen laten zien en door de gestimuleerde betrokkenheid ván deze kunstenaars onderling meer leren samenwerken.
 • Een groter publiek actief laten deelnemen en meer bezoekers naar ’s-Hertogenbosch en Brabant gaan trekken.
 • De PR kan wordt dan veel breder ingezet, iedere partner promoot.
 • Door samenwerking kunnen de kosten van onder andere PR wordt verdeeld.
 • Kleinere projecten binnen stichting KuBra kunnen gecombineerd worden door cross-overs met lokale makers, nieuwe kunstvormen of andere podia, ook meer jongeren in combinatie met gerenommeerde kunstenaars.

Het publiek dat dan voor de ene kunstvorm komt, komt ook meteen in contact met andere vormen, waardoor de kunstvisie wordt verbreed.

Streven

Het streven is om gedurende de gehele periode in overleg te gaan en vervolgens per uitkomst te handelen en toe te passen. Dit zal per samenwerking verschillend zijn. Per reguliere expositie(ca. 20 per jaar) een samenwerking met Podiumkunsten(o.a. WII, Babel, Azijnfabriek, Grafisch Atelier, Stichting Grafein)

Bezoekersaantallen per expositie met 50% verhoogd: van totaal 8.000 naar 12.000

Minimaal 2 grote culturele evenementen (Stichting eFFect, Rauwkost, AKV/St.Joost).

Bezoekersaantallen per evenement minimaal 2000

Workshops/cursussen totaal 15 (Babel)

Inzet extra vrijwilligers, gastvrouwen/heren (Galant, Jobcoach (re-integratie))


 1. Het creëren van meer sociaal draagvlak

Ambitie

Door de breedte van de beoogde samenwerkingen met andere organisaties op verschillende culturele vlakken, waarbij kruisbestuivingen ontstaan, worden de activiteiten meer ontplooid en professioneler aangepakt. Door met het betrekken van meer publiek, ‘vermenigvuldigt’ de verbondenheid zich.

Via steeds grotere cirkels vanuit onze 130 deelnemers, verbinden we verschillende professionele, culturele en persoonlijke groepen. De verbondenheid in ’s-Hertogenbosch én Brabant vermenigvuldigt zich.

 • Het binden en verbinden van mensen via culturele manifestaties, in Brabant en daarbuiten.
 • De stichting treedt vanuit de provinciehoofdstad ‘s-Hertogenbosch als Brabants collectief binnen en buiten Brabant op, om zo de hedendaagse Brabantse beeldende kunst te promoten.
 • Samenwerken van oude en jonge kunstenaars.
 • Bereiken van ouder en jonger publiek.
 • De exposities en evenementen worden georganiseerd door de aangesloten kunstenaars zelf. Door samen te organiseren krijg je verbondenheid tussen deze kunstenaars en hun netwerk
 • Vrijwilligers, niet aangesloten bij de stichting werken mee. Zij doen werkervaring op en komen uit hun isolement en brengen bezoekers mee en weten anderen te enthousiasmeren.
 • KuBra werkt met gastkunstenaars buiten Brabant en zoekt samenwerking met soortgelijke organisaties in Nederland en in het buitenland.(Stichting Grafein, Kunstenaarscollectief H10A-Apeldoorn)
 • Regelmatig wordt bij een project gebruik gemaakt van podiumkunsten, zoals muziek, dans en- poëzie.
 • De kunstenaars zijn zelf aanwezig en gaan in gesprek met de bezoekers, heel laagdrempelig, maar wel effectief. Door mond op mond reclame komen ze weer terug met anderen.
 • De kunstenaars zijn tijdens de openingsuren zelf aan het werk, geven demonstraties en workshops en nodigen de bezoeker uit om actief deel te nemen.
 • Atelierbezoeken worden gestimuleerd en workshops in eigen atelier gepromoot.
 • Voor kinderen en volwassenen zijn er mogelijkheden om samen aan community-art te werken, dat later geëxposeerd wordt.

 1. Het creëren van meer Financieel draagvlak

Een meerjarenbegroting/dekkingsplan inclusief uitleg is op te vragen.


g) Conclusies

Door in te zetten op extra subsidies/fondsen/donaties/sponsoring kunnen bovengenoemde items, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, in werking worden gezet en is het fundament van stichting KuBra verstevigd en stabiel. Daarom wordt de bereikbaarheid vergroot, de verbondenheid met Brabant intenser en de samenwerkingen tussen de aangesloten kunstenaars onderling en de externe organisaties meer structureel.


Opgesteld 1 januari 2020

Wilma de Turck Directeur stichting KuBra