Hartelijk dank voor uw steun!

Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Wanneer u gedurende tenminste vijf jaar minimaal één keer per jaar een vast bedrag schenkt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U krijgt dus een groot deel van uw gift terug. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag.

Een voorbeeld. U doet een periodieke gift van € 500 aan stichting KuBra. U mag de aftrek met 25% verhogen, dus met € 125. Daarmee blijft u ruim onder de € 1.250 waarmee u de aftrek maximaal mag verhogen. Dat betekent dat u € 625 (€ 500 + € 125) mag aftrekken, terwijl Stichting KuBra € 500 kan besteden aan belangrijke acties. Lees verder………

Voorwaarde is dus dat u deze schenking jaarlijks doet en aangaat voor tenminste vijf jaar. U mag de schenking jaarlijks in één keer betalen of gedurende het jaar in meerdere kleinere schenkingen. We leggen de periodieke gift vast in een schenkingsovereenkomst, die u hier kunt downloaden.

Vul de overeenkomst in en mail hem naar info@stichtingkubra.nl . Wij ondertekenen hem en sturen hem naar u terug voor uw eigen administratie.

Om een periodieke gift aan stichting KuBra te doen, heeft u de volgende gegevens nodig:

Naam instelling: Stichting KuBra
Transactienummer: (dit vullen wij in)
RSIN nummer: 850294484

Heeft u vragen over de periodieke gift? Mail dan naar inf@stichtingkubra.nl