Hartelijk dank voor uw steun!

Een periodieke gift in natura is een structurele gift aan een goed doel die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.

Wanneer u gedurende tenminste vijf jaar minimaal één keer per jaar een verstrekking  doet, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U mag de schenking jaarlijks in één keer betalen of gedurende het jaar in meerdere kleinere schenkingen. U krijgt dus een groot deel van uw gift terug. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Als u zich bijvoorbeeld  verplicht om jaarlijks een verfpakket ter waarde van € 60 te verstrekken, doet u een periodieke gift in natura.

Voorbeeld: U schenkt elk jaar materialen aan een instelling . U spreekt af dat u 5 jaar lang lampen of verf verstrekt. De omvang van de jaarlijkse verstrekkingen is elk jaar dezelfde, maar de waarde kan elk jaar anders zijn. Omdat de omvang van de jaarlijkse verstrekking vaststaat, kunt u jaarlijks de werkelijke kosten van de verstrekking aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Dat kan € 250 zijn in 2019, en in 2020 kan dat € 300 zijn.

Als u de overeenkomst aangaat, moet de omvang of waarde van de periodieke verstrekking worden vastgesteld en voor iedereen duidelijk zijn. Deze omvang of  waarde moet elk jaar dezelfde zijn. Meer uitleg en bijzonderheden is ook na te lezen in de schenkingsovereenkomst.

We leggen de periodieke gift in natura vast in een schenkingsovereenkomst, die u hier kunt downloaden.

Vul de overeenkomst in en mail hem naar info@stichtingkubra.nl . Wij ondertekenen hem en sturen hem naar u terug voor uw eigen administratie.

Om een periodieke gift aan stichting KuBra te doen, heeft u de volgende gegevens nodig:

Naam instelling: Stichting KuBra

Transactienummer: (dit vullen wij in)

RSIN nummer: 850294484

Heeft u vragen over de periodieke gift? Mail dan naar inf@stichtingkubra.nl