Hartelijk dank voor uw steun!

Draagt u stichting KuBra een warm hart toe en wilt u de Brabantse Kunstenaars ook na uw overlijden blijven steunen? Dat kan met een erfenis of legaat.

U kunt stichting KuBra in uw testament als (mede-)erfgenaam benoemen. Stichting KuBra krijgt dan een percentage van de goederen en het geld dat u nalaat. U kunt ook een legaat opstellen. Stichting KuBra krijgt dan een vastgelegd deel van uw erfenis, bijvoorbeeld kunst of een som geld.

Beide mogelijkheden zijn eenvoudig in uw testament vast te leggen. Een notaris kan u daarbij helpen. U heeft onderstaande gegevens nodig als u stichting KuBra in uw testament wil zetten:

  • Stichting KuBra
  • Hinthamerbolwerk 17d
  • 5213TA ’s-Hertogenbosch
  • KvK-nummer: 52087417

Normaal gesproken betaalt degene die de erfenis ontvangt daarover erfbelasting. Maar omdat stichting KuBra de culturele ANBI status heeft, hoeft zij geen erfbelasting te betalen. Dat betekent dat 100% van de goederen of geld dat u schenkt kan worden gebruikt voor de verdediging van onze cultuur en christelijke beschaving. Een groot voordeel!

Heeft u vragen over erfenis of legaat, mail dan naar info@stichtingkubra.nl .