20101107_8394Over de schouder kijkenKnoflookMexican skullBorn to be a slaveRobert Munning - Cambodiaanse danseres (Medium)

Robert Munning werd in 1981 geboren te Bergen op Zoom.

Ondanks de aanvankelijke wens om naar de kunstacademie te gaan na de middelbare school, koos hij ervoor om psychologie te studeren aan de Universiteit van Tilburg. In plaats van dat zijn liefde voor het schilderen in de loop der jaren uitdoofde, werd deze alleen maar sterker. Zijn keuze voor de studie psychologie en zijn schilderijen hebben niettemin een belangrijke overeenkomst, namelijk een duidelijk zichtbare interesse in de mens.

De laatste jaren heeft Robert zich ook toegelegd op het schilderen van stillevens. Deze worden met opzet gekenmerkt door eenvoud. Het doel van het stilleven is te zorgen voor “verstilling” in de aanschouwer; een manier waarop tegenwicht wordt geboden aan de snelheid van de moderne maatschappij.

Na zijn studie, die hij in 2004 afrondde, heeft hij veel gereisd. Enkele malen zelfs voor langere periodes. Tijdens deze reizen vergaarde hij materiaal in de vorm van schetsen, foto’s en verhalen van de mensen die hij ontmoette. Dit materiaal vormt een onuitputtelijke bron voor zijn schilderijen. Momenteel is Robert tevens werkzaam als flexwerker binnen de complexe zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit blijft hem de mogelijkheid bieden om veel op reis te zijn en zich daardoor te laten inspireren.

Robert Munning is een autodidact schilder. Zijn favoriete medium is olieverf. Kennis verkrijgt hij uit boeken, door musea te bezoeken, naar vakgenoten te luisteren en met name door héél veel te schilderen. Het feit dat hij in dat laatste veel tijd heeft geïnvesteerd, is duidelijk zichtbaar in de groei die hij in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

Dit laatste heeft eveneens geleid tot meer interesse van anderen (particulieren en bedrijven) in zijn werk.

Behalve voor het tonen van interesse in vrij werk, is Robert tevens te benaderen voor opdrachten. Die opdrachten zijn niet aan een bepaald onderwerp of thema gebonden.

Website: www.robertmunning.exto.nl

Email: rmunning@gmail.com