Dulken, Lodie van

HET ALLERBELANGRIJKST IS NATUURLIJK HET PLEZIER OM TE CREËREN. KUNST IS VOOR MIJ HET PROCES VAN SCHEPPEN.. HET MYSTERY VAN ANTICIPEREN EN LOS LATEN,DE DIEPTE IN GAAN IN EEN SOORT GECONTROLEERDE CHAOS DE VERF LATEN VLOEIEN. DINGEN LATEN ONTSTAAN…BALANCEREN TUSSEN...

Lapré, Shelly

Mijn thema is Verbinding Verleden Heden Toekomst (voormalig) Nederlands-Indië. In het Heden uitbeelden wat het Verleden heeft verteld, nu nog steeds vertelt en hoe het zijn uitwerking heeft in het heden. Hoe beïnvloedt dat mijn werkproces en kom ik tot een uitbeelding...