Voorwaarden externe exposities KuBra 2022/23

Voorwaarden externe exposities KuBra 2022/23

ALGEMEEN: 1.Publiciteit/promotie:

 • a)de organisatie, zal het voorbereidend werk van de expositie regelen, concepten aanleveren voor promotiedoeleinden, zoals flyers/digitale posters/persberichten en banieren
 • b)via de KuBra website en de social media wordt de expositie aangekondigd, leden en sympathisanten worden uitgenodigd
 • c)de organisatie verstuurt persberichten naar alle relevante redacties van dag- en weekbladen
 • d)via de websites van de betreffende locaties wordt ook een aankondiging gedaan
 • e)overige publiciteit aan de hand van ontvangen concept-uitnodiging en persbericht door de kunstenaar zelf te regelen.

2.Gang van zaken:

 • a)inschrijven via mail, contactformulier of op uitnodiging
 • b)u vult uw gegevens in en geeft uw voorkeuren aan en stuurt deze retour.
 • c)max. 2 maanden voorafgaand aan de expo ontvangt u bericht of u uitgenodigd wordt voor de ingeschreven expo(‘s)
 • d)u ontvangt het mailadres van de betreffende conservator. Deze wordt uw contactpersoon voor de expositie.
 • e)factuur voor eigen bijdrage wordt aan u verzonden. Deze is afhankelijk van aantal factoren: locatie/condities van expositieruimte/aantal personen/duur van expositie/etc. (Zie onderstaand aanvullende gegevens). Stichting KuBra is niet btw-plichtig, de eigen bijdrage is daarom ook het factuurbedrag.
 • f)deelnemende kunstenaars leveren per mail werk aan, in overleg. Door de conservator wordt een selectie gemaakt. De tentoonstelling wordt samengesteld aan de hand van de ingezonden werken door de conservator.
 • g)geselecteerde werken worden gecommuniceerd aan de deelnemers. Na selectie, geen wijziging zonder overleg meer mogelijk.
 • h)u ontvangt 2 weken voorgaand aan de expo het concept van de poster en het persbericht. (Zie punt 1)
 • i)aanleveren kunstwerken, inrichten en afbouwen in overleg met conservator.
 • j)kunstwerken deugdelijk aanleveren, voorzien van titel(op achterzijde). Werken aangeleverd anders dan geselecteerd worden geweigerd. De conservator kan ten allen tijde werken weigeren.
 • k)kaartjes bij werken en prijslijst verzorgd door KuBra.
 • l)opening: e.e.a. in overleg. Aanwezigheid kunstenaars is vereist tijdens opening.
 • m)regeling verkoop kunstwerk voor aanvang expositie overlegd , bij verkoop 20% commissie(geen btw)

3. Deelname annuleren.

 • a)afmelding voor deelname moet schriftelijk per e-mail (info@stichtingkubra.nl ) gebeuren. Afmelding wordt binnen vijf werkdagen door de organisatie bevestigd.
 • b)afmelding vóór ontvangst officiële bevestiging is kosteloos.
 • b)afmelding is nog mogelijk nà ontvangst officiële bevestiging tot zes weken voor de expositie waarvoor men zich heeft aangemeld tegen 50% van de verschuldigde kosten.
 • c)bij afmelding korter dan vier weken voor de expositie waarvoor men zich heeft aangemeld, zijn de volledige kosten verschuldigd.
 • d)wanneer een kunstenaar de aanmelding niet annuleert en toch niet exposeert op het expositieweekend waarvoor de aanmelding is bevestigd, ongeacht de reden, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

4. Overige bepalingen:

 • a)Stichting KuBra draagt geen verantwoording voor de geëxposeerde kunstwerken en voor andere eigendommen in geval van schade, vermissing e.d. Indien gewenst verzekering zelf te regelen
 • b)Zie algemene voorwaarden en in gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door de organisatie naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld.
 • c)Onderstaande locaties en kosten zijn onder voorbehoud, wijzigingen door onvoorziene omstandigheden kunnen stichting KuBra niet aangerekend worden.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]