ONS STREVEN

Kunst vertegenwoordigt een cultuur en sociaal-maatschappelijke waarde. Circa drie kwart van de bevolking vindt kunst en cultuur belangrijk voor de samenleving en 85% vindt kunst en cultuur belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen.
Het belang dat mensen aan kunst en cultuur hechten komt onder meer tot uiting in publieksbetrokkenheid, amateurkunst, vrijwilligerswerk en cultuureducatie.

Op het gebied van publieksbetrokkenheid behoort Nederland ook tot de koplopers van Europa: met theaterbezoek, het lezen van boeken en het bezoeken van historische monumenten, musea of galerieën staat Nederland in de Europese top drie.

Stichting KuBra gelooft dat we tot de koplopers behoren in onze regio. We laten zien dat een samenwerkende organisatie van professionals resulteert in hoogwaardige kunstwerken, nauwe samenwerkingsverbanden en innovatie.