Expositie en voorwaarden 2015

ALGEMEEN:

1. Publiciteit/promotie:

 1. De organisatie, zal het voorbereidend werk van de expositie regelen, concepten aanleveren voor promotiedoeleinden, zoals flyers/digitale posters/persberichten en banieren.
 2. Via de KuBra website en de social media wordt de expositie aangekondigd, leden en sympathisanten worden uitgenodigd.
 3. De organisatie verstuurt persberichten naar alle relevante redacties van dag- en weekbladen.
 4. Via de websites van de betreffende locaties wordt ook een aankondiging gedaan.
 5. Overige publiciteit aan de hand van ontvangen concept-uitnodiging en persbericht door de kunstenaar zelf te regelen.

2. Gang van zaken:

 1. Inschrijven via de nieuwsbrief of www.stichtingkubra.nl
 2. U vult uw gegevens in en geeft uw voorkeuren aan en stuurt deze retour.
 3. Maximaal 3 maanden voorafgaand aan de expo ontvangt u bericht of u uitgenodigd wordt voor de ingeschreven expo(‘s)
 4. U ontvangt het mailadres van de betreffende conservator. Deze wordt uw contactpersoon voor de expositie.
 5. Factuur voor eigen bijdrage wordt aan u verzonden. Deze is afhankelijk van aantal factoren: locatie/condities van expositieruimte/aantal personen/duur van expositie/etc. (Zie onderstaand aanvullende gegevens). Stichting KuBra is niet btw-plichtig, de eigen bijdrage is daarom ook het factuurbedrag.
 6. Deelnemende kunstenaars leveren per mail werk aan, in overleg. Door de conservator wordt een selectie gemaakt. De tentoonstelling wordt samengesteld aan de hand van de ingezonden werken door de conservator.
 7. Geselecteerde werken worden gecommuniceerd aan de deelnemers. Na selectie, geen wijziging zonder overleg meer mogelijk.
 8. U ontvangt 3 weken voorgaand aan de expo het concept van de poster en het persbericht. (Zie punt 1).
 9. Aanleveren kunstwerken, inrichten en afbouwen in overleg met conservator.
 10. Kunstwerken deugdelijk aanleveren, voorzien van titel(op achterzijde). Werken aangeleverd anders dan geselecteerd worden geweigerd. De conservator kan ten allen tijde werken weigeren.
 11. Kaartjes bij werken en prijslijst verzorgd door KuBra.
 12. Opening: e.e.a. in overleg. Aanwezigheid kunstenaars is vereist tijdens opening.
 13. Regeling verkoop kunstwerk voor aanvang expositie overlegd , bij verkoop 10% commissie (geen btw).

3. Deelname annuleren.

 1. Afmelding voor deelname moet schriftelijk per e-mail (info@stichtingkubra.nl) gebeuren. Afmelding wordt binnen vijf werkdagen door de organisatie bevestigd.
 2. Afmelding is mogelijk tot drie weken voor de expositie waarvoor men zich heeft aangemeld tegen 50% van de verschuldigde kosten.
 3. Bij afmelding korter dan drie weken voor de expositie waarvoor men zich heeft aangemeld, zijn de volledige kosten verschuldigd.
 4. Wanneer een kunstenaar de aanmelding niet annuleert en toch niet exposeert op het expositieweekend waarvoor de aanmelding is bevestigd, ongeacht de reden, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

4. Overige bepalingen:

 1. Stichting KuBra draagt geen verantwoording voor de geëxposeerde kunstwerken en voor andere eigendommen in geval van schade, vermissing e.d. Indien gewenst verzekering zelf te regelen.
 2. Zie algemene voorwaarden en in gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door de organisatie naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld.
 3. Onderstaande locaties en kosten zijn onder voorbehoud, wijzigingen door onvoorziene omstandigheden kunnen stichting KuBra niet aangerekend worden.

KIM VERHOEF - 'Hidden Emotions'.
Expositie KLEURKRACHT, 24 juni t/m 9 juli 2017.

Ieder mens ervaart soms emoties die hij liever voor zichzelf houdt. De buitenwereld wil graag vrolijke sterke mensen zien. In de huidige tijdsgeest is dat voor velen zeer zwaar... Kim is zowel digital artist als fotograaf. Haar digitale werk is ontstaan in een periode van ziekte toen zij niet kon fotograferen. De drang om te creëren heeft zich toen gemanifesteerd in het maken van digitale schilderijen en tekeningen. Zowel in haar werk als fotograaf als digital artist laat zij zich leiden door wat zich op persoonlijk vlak aandient. In al haar werken komt de emotionele expressie tot uiting. Zo valt vaak af te lezen in wat voor emotionele periode zij zichzelf bevond.
Website: www.kimverhoef.com

‘Kleurkracht’ is een gevarieerde expositie met schilderijen en sculpturen van 12 Brabantse kunstenaars. Mens, natuur en kleur, zijn de overkoepelende thema’s, uitgebeeld in diverse stijlen. Zo zijn er realistische stillevens te bewonderen, maar ook mixed media en abstracte schilderijen, zeefdrukken, en originele beelden. Kortom de moeite van het bezichtigen waard!

Galerie de Verdieping, Industrieweg 16, 5066 XJ te Moergestel. 24 juni t/m 9 juli 2017. Zaterdagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur en zondagen van 11.00 tot 17.00 uur. 24 juni 14:00 de feestelijke opening. www.stichtingkubra.nl
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

PATRICE VERMEER - 'Kleurrijke landschappen'.
Expositie KLEURKRACHT, 24 juni t/m 9 juli 2017.

Ze schildert graag landschappen, vaak uit haar directe omgeving. Op haar eigen manier abstraheert ze de landschappen en geeft er zo een eigen sfeer aan. Patrice laat zich vooral inspireren door bloemen en landschappen. Dit alles legt ze vast met haar camera. Deze fotoverzameling dient als basis voor haar werk. Ze laat graag duidelijke structuren zien en werkt graag met warme kleuren, daarom heeft olieverf haar voorkeur. Ze is op zoek naar een zekere abstractie, haar werk blijft in ontwikkeling, het kan altijd beter.
Website: www.patricevermeer.nl

‘Kleurkracht’ is een gevarieerde expositie met schilderijen en sculpturen van 12 Brabantse kunstenaars. Mens, natuur en kleur, zijn de overkoepelende thema’s, uitgebeeld in diverse stijlen. Zo zijn er realistische stillevens te bewonderen, maar ook mixed media en abstracte schilderijen, zeefdrukken, en originele beelden. Kortom de moeite van het bezichtigen waard!

Galerie de Verdieping, Industrieweg 16, 5066 XJ te Moergestel. 24 juni t/m 9 juli 2017. Zaterdagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur en zondagen van 11.00 tot 17.00 uur. 24 juni 14:00 de feestelijke opening. www.stichtingkubra.nl
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

De interessante expositie 'Kleurkracht' in Galerie De Verdieping in Moergestel is geopend en meer dan de moeite waard! Morgen 25 juni zijn de kunstenaars Marlene van Alphen en Greetje Oldewarris aanwezig. Geopend iedere zaterdag en zondag t/m 9 juli. zaterdags van 13 tot 17 uur, zondags van 11 tot 17 uur. Toegang gratis. Welkom! ... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

Vandaag 24 juni om 14.00 uur de feestelijke opening van de expositie 'Kleurkracht' in Galerie De Verdieping - Industrieweg 16 in Moergestel. Met een optreden van singer-songwriter Robert Munning. Hapje, drankje, vrije entree. Welkom! ... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook

MELANIE VAN DER HEIJDEN - 'Verrassing & Verwondering'.
Expositie KLEURKRACHT, 24 juni t/m 9 juli 2017.

Haar werk kenmerkt zich door grafische, krachtige lijnen en het gebruik van verrassende voorwerpen in de acrylverf. Hout, stof, een oude postzegel, het zilveren lepeltje van oma, je kunt ze zomaar in haar schilderijen terug vinden. Deze werkwijze zorgt voor een spannende gelaagdheid en structuur op het doek. Hoe langer men kijkt, hoe meer men ontdekt. Melanie wil haar toeschouwer dan ook uitnodigen om het doek te onderzoeken en hoopt zo te zorgen voor een verrassing, verwondering of herinnering. In het schilderproces zoekt zij voortdurend naar een balans tussen grafisch en schilderachtig, eenvoud/rust en spanning. De in verf verwerkte materialen vertellen vaak een verhaal of staan ergens symbool voor.
Website: www.melanievdheijden.nl

‘Kleurkracht’ is een gevarieerde expositie met schilderijen en sculpturen van 12 Brabantse kunstenaars. Mens, natuur en kleur, zijn de overkoepelende thema’s, uitgebeeld in diverse stijlen. Zo zijn er realistische stillevens te bewonderen, maar ook mixed media en abstracte schilderijen, zeefdrukken, en originele beelden. Kortom de moeite van het bezichtigen waard!

Galerie de Verdieping, Industrieweg 16, 5066 XJ te Moergestel. 24 juni t/m 9 juli 2017. Zaterdagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur en zondagen van 11.00 tot 17.00 uur. 24 juni 14:00 de feestelijke opening. www.stichtingkubra.nl
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook