Expositie en voorwaarden 2017

ALGEMEEN:

1. Publiciteit/promotie:

 1. De organisatie, zal het voorbereidend werk van de expositie regelen, concepten aanleveren voor promotiedoeleinden, zoals flyers/digitale posters/persberichten en banieren.
 2. Via de KuBra website en de social media wordt de expositie aangekondigd, leden en sympathisanten worden uitgenodigd.
 3. De organisatie verstuurt persberichten naar alle relevante redacties van dag- en weekbladen.
 4. Via de websites van de betreffende locaties wordt ook een aankondiging gedaan.
 5. Overige publiciteit aan de hand van ontvangen concept-uitnodiging en persbericht door de kunstenaar zelf te regelen.

2. Gang van zaken:

 1. Inschrijven via de nieuwsbrief of www.stichtingkubra.nl
 2. U vult uw gegevens in en geeft uw voorkeuren aan en stuurt deze retour.
 3. Maximaal 3 maanden voorafgaand aan de expo ontvangt u bericht of u uitgenodigd wordt voor de ingeschreven expo(‘s)
 4. U ontvangt het mailadres van de betreffende conservator. Deze wordt uw contactpersoon voor de expositie.
 5. Factuur voor eigen bijdrage wordt aan u verzonden. Deze is afhankelijk van aantal factoren: locatie/condities van expositieruimte/aantal personen/duur van expositie/etc. (Zie onderstaand aanvullende gegevens). Stichting KuBra is niet btw-plichtig, de eigen bijdrage is daarom ook het factuurbedrag.
 6. Deelnemende kunstenaars leveren per mail werk aan, in overleg. Door de conservator wordt een selectie gemaakt. De tentoonstelling wordt samengesteld aan de hand van de ingezonden werken door de conservator.
 7. Geselecteerde werken worden gecommuniceerd aan de deelnemers. Na selectie, geen wijziging zonder overleg meer mogelijk.
 8. U ontvangt 3 weken voorgaand aan de expo het concept van de poster en het persbericht. (Zie punt 1).
 9. Aanleveren kunstwerken, inrichten en afbouwen in overleg met conservator.
 10. Kunstwerken deugdelijk aanleveren, voorzien van titel(op achterzijde). Werken aangeleverd anders dan geselecteerd worden geweigerd. De conservator kan ten allen tijde werken weigeren.
 11. Kaartjes bij werken en prijslijst verzorgd door KuBra.
 12. Opening: e.e.a. in overleg. Aanwezigheid kunstenaars is vereist tijdens opening.
 13. Regeling verkoop kunstwerk voor aanvang expositie overlegd , bij verkoop 10% commissie (geen btw).

3. Deelname annuleren.

 1. Afmelding voor deelname moet schriftelijk per e-mail (info@stichtingkubra.nl) gebeuren. Afmelding wordt binnen vijf werkdagen door de organisatie bevestigd.
 2. Afmelding is mogelijk tot drie weken voor de expositie waarvoor men zich heeft aangemeld tegen 50% van de verschuldigde kosten.
 3. Bij afmelding korter dan drie weken voor de expositie waarvoor men zich heeft aangemeld, zijn de volledige kosten verschuldigd.
 4. Wanneer een kunstenaar de aanmelding niet annuleert en toch niet exposeert op het expositieweekend waarvoor de aanmelding is bevestigd, ongeacht de reden, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

4. Overige bepalingen:

 1. Stichting KuBra draagt geen verantwoording voor de geëxposeerde kunstwerken en voor andere eigendommen in geval van schade, vermissing e.d. Indien gewenst verzekering zelf te regelen.
 2. Zie algemene voorwaarden en in gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door de organisatie naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld.
 3. Onderstaande locaties en kosten zijn onder voorbehoud, wijzigingen door onvoorziene omstandigheden kunnen stichting KuBra niet aangerekend worden.

Sheila Haasnoot-van Empel, stichting KuBra wenst je heel veel succes met je nieuwe galerie! ... Meer...Minder...

Delen wordt op prijs gesteld!

Bekijk op Facebook

‘Kunstzinnige verhalen’ is een gevarieerde expositie met keramische en bronzen sculpturen, glaswerken, sieraden, schilderijen en houtsnedes. De mens, de natuur en cultuur zijn overkoepelende thema's.
Gebruikmaking van een grote diversiteit aan materialen, in combinatie met de persoonlijke stijl van de kunstenaars zorgen voor een gevarieerd beeld en maakt dat bezichtiging van deze expositie meer dan de moeite waard is

Een verhalende groepsexpositie met 12 eigenzinnige kunstenaars die zijn aangesloten bij de Brabantse stichting KuBra; Emerentia van Vroenhoven(Breda), Bets van Boxel(Waspik), Marion van Bergen(Zundert), Anjo Brohm(’s-Hertogenbosch), An Brzoskowski(Bakel), Marijke van Seters(Eindhoven), Marlene van Alphen(Etten-Leur), Jeanette van Dun(Vught), Tineke Holm(Haaren), Annette Schwartzmans(Tilburg), Simone Grootveld(Breda) en Mirjam Hopman(Drunen).
... Meer...Minder...

Expositie Kunstzinnige verhalen

oktober 28, 2017, 2:00pm - november 5, 2017, 10:00am

‘Kunstzinnige verhalen’ is een gevarieerde expositie met keramische en bronzen sculpturen, glaswerken, sieraden, schilderijen en houtsnedes. De mens, de natuur en cultuur zijn overkoepelende thema...

Bekijk op Facebook

Zondag 15 oktober om 15.00 uur is de vernissage van expositie 'Verborgen Emoties' in Galerie KuBra aan het Burgemeester Loeffplein 64 in 's-Hertogenbosch. Vrije toegang. Welkom!
4 Kunstenaars uit Brabant Kim Verhoef, Corrie Overweg, Mabel Mulder en Marion Timmermans tonen hun verborgen
emoties middels digitale schilderijen en foto’s, olieverfschilderijen, stenen en keramische sculpturen en beelden van gerecycled materiaal.
Meer info www.stichtingkubra.nl Bezoek Den Bosch, Winkelcentrum Arena Den Bosch
... Meer...Minder...

Bekijk op Facebook