MAANDELIJKSE GIFT

Hartelijk dank voor uw steun! Om iedereen de mogelijkheid te geven om hun waardering voor stichting KuBra te tonen is het mogelijk om een eenmalige gift te doen. Vanaf € 5 per maand is het mogelijk om donateur te zijn van stichting KuBra. U ontvangt de maandelijkse...

LEGAAT UIT ERFENIS

Hartelijk dank voor uw steun! Draagt u stichting KuBra een warm hart toe en wilt u de Brabantse Kunstenaars ook na uw overlijden blijven steunen? Dat kan met een erfenis of legaat. U kunt stichting KuBra in uw testament als (mede-)erfgenaam benoemen. Stichting KuBra...

PERIODIEKE GIFT in Natura

Hartelijk dank voor uw steun! Een periodieke gift in natura is een structurele gift aan een goed doel die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Wanneer u gedurende tenminste vijf jaar minimaal één keer per jaar een verstrekking  doet, is uw gift volledig...

PERIODIEKE GIFT in geld

Hartelijk dank voor uw steun! Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Wanneer u gedurende tenminste vijf jaar minimaal één keer per jaar een vast bedrag schenkt, is uw gift volledig aftrekbaar van...

EENMALIGE GIFT

Hartelijk dank voor uw steun! Om iedereen de mogelijkheid te geven om hun waardering voor stichting KuBra te tonen is het mogelijk om een eenmalige gift te doen. Vanaf € 15  is het mogelijk om donateur te zijn van stichting KuBra. U ontvangt de maandelijkse...

Alternatieve Kunstroute Rosmalen 12 september 2020′

De eerste Alternatieve Kunstroute Rosmalen Stichting KuBra-Art presenteert: ‘De Alternatieve Kunstroute’ in centrum Rosmalen 12 september Stichting KuBra heeft de mogelijkheid gekregen i.s.m. Centrum Management Rosmalen om op zaterdag 12 september van 10 tot 16 uur in...