Stichting KuBra heeft de mogelijkheid gekregen om invulling te geven aan 12, aan elkaar grenzende etalages, elk ca. 2 meter breed, van het leegstaande pand in tegenover Galerie KuBra aan het Burgemeester Loeffplein 65-66 in ‘s-Hertogenbosch. De voordeur van het pand ligt direct aan het plein.

De hele passage is dan weer gevuld met kunst en de etalages worden dan het visitekaartje van KuBra, de Galerie en jouzelf, waardoor de doorloop naar de Galerie sterk zal verbeteren!
Aanmelden via info@stichtingkubra.nl

BIJDRAGE KOSTEN/VOORWAARDEN
– € 20.00 voor het plaatsen van:
– 4 beelden+ evt. sokkels of
ca. 2-2,5 m2 hangend werk:
hangend werk tot 40/50 cm hoog en breed: totaal 5 werken
of tot 80 cm hoog en breed: totaal 3 werken
of tot 100 cm breed (hoogte max. 200 cm): 2 werken
– de werken worden verkocht via de Galerie/Het Kunstatelier
– expositieperiode: 6 weken
– verlenging met 6 weken is mogelijk
– commissie bij verkoop 15%
– Bij schade tijdens inrichten/expo/afbreken door vrijwilligers via KuBra is het kunstwerk verzekerd voor de materiaalkosten en het aantal gewerkte uren. (-/- € 250.00 eigen risico)

ALGEMEEN
– In de etalages worden schotten geplaatst en er staan een beperkt aantal sokkels
– De expositieperiode is 6 weken, met regelmatig wisseling van de plek van de werken. Je werk hangt/staat om de 3 weken op een andere plek.
Let wel: wanneer het pand verhuurd wordt moet het werk z.s.m. worden opgehaald. (we gaan uit van 6 weken per expo, maar kunnen dit niet garanderen)
– Er zijn verwijzingen naar de galerie, waar meer informatie gegeven kan worden en eventueel worden verkocht
– Er zijn titel/prijskaartjes bij de werken
– Er zijn zaalteksten bij de werken van iedere kunstenaar
– De pers is benaderd en op Facebook, Twitter en LinkedIn worden regelmatig berichten en foto’s geplaatst
– De werken worden niet echt uitgelicht, maar er is voldoende daglicht en licht vanuit de passage
– De etalages mogen gebruikt worden tot het pand wordt verhuurd, dit kan 4 weken duren, maar ook jaren. Bovenstaande expositieperiodes zijn onder voorbehoud, wijzigingen door onvoorziene omstandigheden of verhuur pand kunnen stichting KuBra niet worden aangerekend.