Lidwien is a contemporary artist; monumental, conceptuel, paintings, textiles ,decor, costumes, mixed media and poëts*. More images of her artworks you’ll find at: http://www.colorsunwind.nl, Artist facebook pagePinterest Colorsunwind, Lidwien van Noorden Colorsunwind on instagram and movies like “Rustle” or about her expo’s at Youtube Colorsunwind *. Welcome.

 

“Lidwien wil niet zozeer de zichtbare werkelijkheid in beeld brengen, maar allerhande ervaringen en gedachten vorm geven. Haar gedichten en artworks zijn soms grof, soms verfijnd, soms conceptueel. Zij vergelijkt het ‘maken’ met intuïtief denken in verf, gips, hout of welk materiaal zij dan ook gebruikt. Wereldse en actuele thema’s en persoonlijke mijmeringen staan vaak centraal in haar werk. Ze voorziet haar gedichten en beelden regelmatig van poëtische titels die niet duiden op één mogelijke betekenis, maar verschillende associaties oproepen”