Grenzen zijn er om overschreden te worden.

Wat u op mijn website ziet is een kleine afspiegeling wat er in mijn kunst praktijk afspeelt.

Dat wil zeggen dat er verschillende technieken

in mijn installaties vertegenwoordigd zijn.

Een waarschuwing is op zijn plaats, dat u onverhoeds in mijn werk

een blik gegund wordt in de intimiteit van andermans leven,

waarin de herinneringen aan hen in de loop der jaren zijn vervaagd.

loes-4art.nl

loes-4art@hotmail.com