In kunst komt het oerprincipe van de mens als scheppend wezen tot uiting. Kunst creëert, schept nieuwe werelden. Kunst geeft zin aan ons bestaan. Kunst is emotie, gaat over de psyche, over spiritualiteit en over het leven zelf. Kunst laat ons dromen en roept vragen op maar geeft daarop geen antwoord.

Kunst raakt je of kunst raakt je niet. Kunst biedt ons de mogelijkheid ons voelen en denken te verdiepen om zelf antwoorden te vinden of niet…..

En kunst vraagt om interactie. Zonder interactie immers is er slechts het niets.

Email: clemstroeken@upcmail.nl

Websites: www.clemstroeken.nl

Telefoon: 06 – 55367695